netsh winsock reset - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock reset ? Použití: reset Poznámky: Resetuje katalog Winsock do čistého stavu. Všechny dříve nainstalované zprostředkovatele služeb vrstvy Winsock bude nutné přeinstalovat. Tento příkaz nemá vliv na položky zprostředkovatele oboru názvů Winsock.

NETSH / WINSOCK / RESET

netsh winsock reset - Windows 2000/XP - Příkazy Resetuje katalog Winsock do čistého stavu. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface portproxy set v6tov6
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ipx set nodereq
Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX.
netsh interface ip show config
Zobrazí adresu IP a další informace.
netsh routing ip relay show
Zobrazí informaceWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Resetuje katalog Winsock do čistého stavu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/winsock/reset.htm
0.234
14974

Einige Webseiten verwenden schreckliche Farben. Kann man es abstellen?

 /

If you could remove the mouse focus of the magnifier?

 /

Font in File Explorer is not displayed correctly, why?

 /

Can I open User Account Control Settings in Windows 7?

 /

Computer per USB verbinden, oder ein Netzwerk realisieren, aber wie?

 /

What does Reboot immediately in The File Unlocker?

 /

How to add control panel to start menu in Windows 8.1/8?

 /

Anpassung, dass das System heruntergefahren wird von der Taskleiste aus!

 /

The Group Policy for the Windows 10 Explorer!

 /

Reorder PDF pages by simply dragging and dropping!

 /

How can I start the program at a certain time CMD, with examples?

 /

I search for countdown watch, for breaks in Events, Conferences, Lectures and Meetings?

 /