netsh winsock reset - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock reset ? Použití: reset Poznámky: Resetuje katalog Winsock do čistého stavu. Všechny dříve nainstalované zprostředkovatele služeb vrstvy Winsock bude nutné přeinstalovat. Tento příkaz nemá vliv na položky zprostředkovatele oboru názvů Winsock.

NETSH / WINSOCK / RESET

netsh winsock reset - Windows 2000/XP - Příkazy Resetuje katalog Winsock do čistého stavu. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface portproxy set v6tov6
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ipx set nodereq
Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX.
netsh interface ip show config
Zobrazí adresu IP a další informace.
netsh routing ip relay show
Zobrazí informaceWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Resetuje katalog Winsock do čistého stavu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/winsock/reset.htm
0.25
14974

Windows 8.1 / 10 all users desktop location to modify and edit!

 /

Scan funktioniert auch unter Windows 10 zum einfachen Speichern als PDF!

 /

Eject the CD or DVD Drive via the Desktop Context Menu or Keyboard Shortcut, can I?

 /

How can I disable the date display on the desktop clock?

 /

Turn off or enable Hibernate and Sleep at Windows 10 and 8.1, can I?

 /

A classic desktop clock for Windows with various settings!

 /

Can I find the calculator in Windows 8 and 8.1 (open, start, run)?

 /

Server-Manager bei Anmeldung nicht starten (Server 2016, 2012, 2008)?

 /

Do I always have to work with the Deffender enabled under Win-10!

 /

In which programming language is the freeware written?

 /

Display the full path in the title bar of Win 8.1 ms-explorer!

 /

Kann ich das bin-to-iso-Tool im Geschäftsbereich, ergo kommerziell, verwenden?

 /