netsh winsock reset - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock reset ? Použití: reset Poznámky: Resetuje katalog Winsock do čistého stavu. Všechny dříve nainstalované zprostředkovatele služeb vrstvy Winsock bude nutné přeinstalovat. Tento příkaz nemá vliv na položky zprostředkovatele oboru názvů Winsock.

NETSH / WINSOCK / RESET

netsh winsock reset - Windows 2000/XP - Příkazy Resetuje katalog Winsock do čistého stavu. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface portproxy set v6tov6
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ipx set nodereq
Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX.
netsh interface ip show config
Zobrazí adresu IP a další informace.
netsh routing ip relay show
Zobrazí informaceWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Resetuje katalog Winsock do čistého stavu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/winsock/reset.htm
0.218
14974

Is there in Windows 10 a Memory Diagnostics Tool for RAM (memory)? 

 /

How to uninstall programs in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /

12-Ants for all Windows OS Desktops!

 /

Was macht TripAdvisor an meinem Handy, ist es ein Virus?

 /

The alternative stop clock for Windows!

 /

What is an internet platform?

 /

Quick Memory Test OK for Windows 10, 8.1, ... and Server!

 /

Das Update wird heruntergeladen aber keine Installation unter Windows 10?

 /

Status: Wird heruntergeladen - 100 Prozent und Windows 10 hängt?

 /

Quickly and easily find HDD or SSD memory chutes on Windows!

 /

Make Always on Top, To-Tray, Transparency for all Windows on 10, 8.1, ...!

 /

Can I open settings WiFi on my Samsung Galaxy?

 /