NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock reset ? Použití: reset Poznámky: Resetuje katalog Winsock do čistého stavu. Všechny dříve nainstalované zprostředkovatele služeb vrstvy Winsock bude nutné přeinstalovat. Tento příkaz nemá vliv na položky zprostředkovatele oboru názvů Winsock.

NETSH / WINSOCK / RESET

netsh winsock reset - Windows 2000/XP - Příkazy Resetuje katalog Winsock do čistého stavu. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface portproxy set v6tov6
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ipx set nodereq
Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX.
netsh interface ip show config
Zobrazí adresu IP a další informace.
netsh routing ip relay show
Zobrazí informaceWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Resetuje katalog Winsock do čistého stavu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/winsock/reset.htm
0.281
14974

The credential management on Windows 10!

 /

Dateien zu verschieben, oder zu kopieren, Windows Tastenkombination?

 /

Run The Msi Afterburner also on Windows 10!

 /

The accurate determination of the CPU frequency, exactly!

 /

Die verbesserte Quad-Explorer Datei-Vorschau auf Windows 10, 8.1, ..!

 /

Fonts Print Overview!

 /

Activate Web Server on Windows 10 for HTTP or FTP, can I?

 /

Can I print all lists and directory contents from the Explorer view?

 /

Q-Dir mit orangem Farbschema auf Windows 10/11!

 /

Einfarbige Desktop Hintergründe auf Windows 10!

 /

How can I uninstall the Internet Explorer 11 or 8 in Windows 7, is this possible?

 /

Windows 10 on-screen keyboard can not be started?

 /