NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock reset ? Použití: reset Poznámky: Resetuje katalog Winsock do čistého stavu. Všechny dříve nainstalované zprostředkovatele služeb vrstvy Winsock bude nutné přeinstalovat. Tento příkaz nemá vliv na položky zprostředkovatele oboru názvů Winsock.

NETSH / WINSOCK / RESET

netsh winsock reset - Windows 2000/XP - Příkazy Resetuje katalog Winsock do čistého stavu. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface portproxy set v6tov6
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ipx set nodereq
Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX.
netsh interface ip show config
Zobrazí adresu IP a další informace.
netsh routing ip relay show
Zobrazí informace
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/winsock/reset.htm

0.093

In PowerPoint still the original creation time appears!

 /

Taskkill with the Cmd.exe, how to use correct and useful with examples!

 /

Set the folder permissions for Everyone on Windows-7 (10, 8.1), how to?

 /

In Windows 7, specific applications or programs always run as administrator, or start!

 /

Which version of Windows 8 is right for me?

 /

Mouse Double-Click problem at Windows-10, how to resolve this?

 /

Disable preview in the Taskbar of Windows 10, how to?

 /

How to start directx diagnostic tool in Windows 8.1 / 10 x64/x32 bit (version, find, open)?

 /