NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock reset ? Použití: reset Poznámky: Resetuje katalog Winsock do čistého stavu. Všechny dříve nainstalované zprostředkovatele služeb vrstvy Winsock bude nutné přeinstalovat. Tento příkaz nemá vliv na položky zprostředkovatele oboru názvů Winsock.

NETSH / WINSOCK / RESET

netsh winsock reset - Windows 2000/XP - Příkazy Resetuje katalog Winsock do čistého stavu. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface portproxy set v6tov6
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ipx set nodereq
Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX.
netsh interface ip show config
Zobrazí adresu IP a další informace.
netsh routing ip relay show
Zobrazí informace
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Resetuje katalog Winsock do čistého stavu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/winsock/reset.htm
0.296
14974

Die Taskleiste (Superbar) in Win-7 macht mich verrückt!

 /

Start directly the Windows-7 Task Manager via keyboard shortcuts?

 /

How do I uninstall the memory test from Windows 10, ...? (portable installation)

 /

For what four different duration of Benschmarks?

 /

Can I set custom color, width of windows border on Win 8.1 and 10?

 /

The alternative Screen Magnifier for Windows The One-Loupe!

 /

How can I see in Win-7 if I have Windows x32 / x86 or x64 Edition?

 /

Open stuff and suggestions for QTP!

 /

Die Länge (Spiellänge) der Dateien anzeigen lassen Windows 10!

 /

How can i translate MultiClipBoardSlots in my language?

 /

PDF preview, PDF thumbnails Windows Explorer problem!

 /

Wie verbessert man Handschriftstil-Erkennung unter Windows-10?

 /