netsh » p2p » pnrp » cloud

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. flush - Vyprázdní položky mezipaměti. help - Zobrazí seznam příkazů. repair - Spustí detekci rozdělení a opravu. set - Nastavuje parametry konfigurace. show - Zobrazí informace. start - Spustí shluk. synchronize - Synchronizuje shluk. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD


Quick - Link:
netsh routing ipx delete filter
Odstraní filtr paketů ze seznamu filtrů.
netsh interface add interface
Přidá rozhraní ke směrovači.
netsh routing ip ospf show area
Zobrazí parametry oblasti.
netsh routing ipx show staticroute
Zobrazí statické trasy.
netsh routing ip autodhcp help
Zobrazí seznam příkazů.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQZměny kontextu `netsh p2p pnrp cloud'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud.htm
0.061
14278
Remove transparent icons on the Windows 10/11 desktop? Windows 10 / 11 stop search processing File Explorer! Batch file with several commands output to text file Windows 11, 10, ...! Error message no scanner connected Windows 10/11? Ich habe das Windows 10 zugemüllt, Fehlerbehebung, Reparatur? Send by email in the File Explorer on Windows 10 / 11! Bitlocker deaktivieren, geht sowas in Win-10? The computer was protected by Windows - turn it off (deactivate)! Defender MSASCui.exe und MSASCuiL.exe in der Windows 10 1809 fehlen? Find Thumbnail Cache in Windows 10 and 11?(0)