NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. flush - Opróżnia wpisy pamięci podręcznej. help - Wyświetla listę poleceń. repair - Rozpoczyna wykrywanie podziału i naprawia. set - Ustawia parametry konfiguracji. show - Wyświetla informacje. start - Uruchamia chmurę. synchronize - Synchronizuje chmurę. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD

netsh p2p pnrp cloud - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp cloud'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx
Zmiany w kontekście `netsh routing ipx'.
netsh ras delete
Usuwa elementy z tabeli.
netsh firewall show service
Wyświetla konfigurację usług zapory.
netsh routing ip ospf set interface
Zmienia parametry konfiguracji protokołu OSPF dla interfejsu.
netsh lan show tracing
Pokazuje, czy śledzenie przewodowej sieci LAN jest włączone, czy wyłączone.
netsh routing ipx show global
Wyświetla globalną konfigurację protokołu IPX.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp cloud'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud.htm
0.296
14554

Mouse pointer shadow in Windows 10, (enable, disable)?

 /

Can I open 32-bit files on a 64-bit operating system?

 /

Decorate your own pictures with this software with the help of imagination!

 /

Easy Turn Off and On the Lock Screen with NoLockScreen.OK!

 /

Wie kann ich unter Windows *.bin Dateien hinzufügen in Win-Bin zu Iso?

 /

Green Flower on the Windows Desktop!

 /

Use own image for the desktop background in Windows 8.1 and 10!

 /

Easy Turn Off and On the Lock Screen with NoLockScreen.OK!

 /

Windows-10 Update hängt bei 91 Prozent, warum?

 /

Warum ist Microsoft Windows 10 kostenlos verfügbar?

 /

Joystick / Gamecontroller kalibrieren unter Windows 10, 8.1, ...!

 /

Can I position the desktop clock on the desktop freely?

 /