NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. flush - Opróżnia wpisy pamięci podręcznej. help - Wyświetla listę poleceń. repair - Rozpoczyna wykrywanie podziału i naprawia. set - Ustawia parametry konfiguracji. show - Wyświetla informacje. start - Uruchamia chmurę. synchronize - Synchronizuje chmurę. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD

netsh p2p pnrp cloud - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp cloud'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx
Zmiany w kontekście `netsh routing ipx'.
netsh ras delete
Usuwa elementy z tabeli.
netsh firewall show service
Wyświetla konfigurację usług zapory.
netsh routing ip ospf set interface
Zmienia parametry konfiguracji protokołu OSPF dla interfejsu.
netsh lan show tracing
Pokazuje, czy śledzenie przewodowej sieci LAN jest włączone, czy wyłączone.
netsh routing ipx show global
Wyświetla globalną konfigurację protokołu IPX.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud.htm
0.046

MS-Explorer search shortcut on the desktop in Windows 8.1/10!

 /

Where can I find the file version history in Windows 8.1 / 10 (backup, security)!

 /

What is a pixel?

 /

Hide Desktop Icons Show in Windows 7, Help?

 /

Bildschirmlupe in Windows 8.1 / 10 starten, öffnen, finden!

 /

A clock on the Windows desktop with a glass effect!

 /

Fastest way to switch user in Windows 10 without log-off?

 /

Portable use of The-Aero-Clock for Windows Desktops!

 /