netsh p2p pnrp cloud - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. flush - Opróżnia wpisy pamięci podręcznej. help - Wyświetla listę poleceń. repair - Rozpoczyna wykrywanie podziału i naprawia. set - Ustawia parametry konfiguracji. show - Wyświetla informacje. start - Uruchamia chmurę. synchronize - Synchronizuje chmurę. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD

netsh p2p pnrp cloud - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp cloud'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx
Zmiany w kontekście `netsh routing ipx'.
netsh ras delete
Usuwa elementy z tabeli.
netsh firewall show service
Wyświetla konfigurację usług zapory.
netsh routing ip ospf set interface
Zmienia parametry konfiguracji protokołu OSPF dla interfejsu.
netsh lan show tracing
Pokazuje, czy śledzenie przewodowej sieci LAN jest włączone, czy wyłączone.
netsh routing ipx show global
Wyświetla globalną konfigurację protokołu IPX.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp cloud'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud.htm
0.186
14554

An Altarnative Scann Software for free is WinScan2PDF!

 /

Helpful starting parameters for portable Q-Dir!

 /

Windows 10 is suddenly black, and the Monitor is O.K, why?

 /

Auto update the driver software on the win-8 or 8.1 via device manager!

 /

Sicherheit und Wartung Einstellungen ändern unter Windows 10?

 /

Prevents the restoration of confidential files!

 /

I have XP. Do I have to buy a boot manager for Windows 7 to be able to install it?

 /

Windows 10 desktop icons are so big, why, how to change this?

 /

Difference bit rate and sample rate (sampling rate)?

 /

Change the Windows 10 computer sounds, how to?

 /

Access to essential memory and system functions under Windows! 

 /

Looking for an USB Floppy Emulator on Windows 10?

 /