NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: show initialization - Wyświetla stan/konfigurację bootstrap chmury. show list - Wyświetla listę chmur. show names - Wyświetla nazwy zarejestrowane lokalnie. show pnrpmode - Wyświetla parametr konfiguracji trybu protokołu PNRP. show seed - Wyświetla parametr konfiguracji serwera referencyjnego protokołu PNRP. show statistics - Wyświetla statystykę chmury.

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW

netsh p2p pnrp cloud show - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping
Testuje poleceniem ping usługę WINS, protokól IP, grupy dyskusyjne, pocztę, serwer proxy DNS i karty.
netsh routing ip igmp set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ipv6 show joins
Wyświetla adresy multiemisji IPv6.
netsh routing ipx add interface
Włącza routing protokołu IPX dla interfejsu wybierania numeru na żądanie.
netsh ras delete multilink
Usuwa z listy typów łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował
netsh interface
Zmiany w kontekście `netsh interface'.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show.htm
0.28
13610

Show Message Box if move files to recycle bin!

 /

Uninstall Q-Dir from Surface Pro on Windows 10, how to?

 /

Problems with Windows-10 and favorites and desktop shortcuts!

 /

Delete, move the user into other Windows 10 groups?

 /

Der Zigarettenschachtel-Spruch macht auch auf Windows 10 eine gute Figur!

 /

Open a second drive of directory in new window (Tab)?

 /

I closed the desktop notes by mistake, what can I do?

 /

Hiberfil.sys to another drive because my C: on SSD is full (Windows 8.1 / 10)!

 /

Stars on Windows desktop in the foreground!

 /

Windows 10 network adapters are missing, where can I find them?

 /

Entfernen Sie den Leistungsindexleser bei Windows 10!

 /

Can I really turn my photos into PDF files on all Windows OS?

 /