netsh p2p pnrp cloud show - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: show initialization - Wyświetla stan/konfigurację bootstrap chmury. show list - Wyświetla listę chmur. show names - Wyświetla nazwy zarejestrowane lokalnie. show pnrpmode - Wyświetla parametr konfiguracji trybu protokołu PNRP. show seed - Wyświetla parametr konfiguracji serwera referencyjnego protokołu PNRP. show statistics - Wyświetla statystykę chmury.

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW

netsh p2p pnrp cloud show - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping
Testuje poleceniem ping usługę WINS, protokól IP, grupy dyskusyjne, pocztę, serwer proxy DNS i karty.
netsh routing ip igmp set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ipv6 show joins
Wyświetla adresy multiemisji IPv6.
netsh routing ipx add interface
Włącza routing protokołu IPX dla interfejsu wybierania numeru na żądanie.
netsh ras delete multilink
Usuwa z listy typów łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował
netsh interface
Zmiany w kontekście `netsh interface'.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show.htm
0.218
13610

Warum haben die LCD´s defekte Punkte, (Reparatur, Garantie, Software)?

 /

Quick, can I! use the Screenshot Function in Desktop-OK!

 /

Windows 10 Internet Explorer, how do I find the status bar / menu bar?

 /

The Random number generator create multiple files for Windows!

 /

Windows 8.1/10: How to show  administrative  Management Tools in the Start Tiles!

 /

Kann man die Windows 7 Indizierung deaktivieren, bzw. anpassen?

 /

In Windows 8.1 alle Benutzer Desktop-Pfad bearbeiten (öffnen, anpassen)!

 /

Search for Bad Pixels on the Windows Desktop / Notebook Monitor!

 /

How to turn off the intuitive filename sorting in Windows 7, if so, how?

 /

Print - drives, directories, files in the console!

 /

Options of Group by and Sort by to the previous default in Explorer Views!

 /

The computer name and working group in Windows 10, is it possible to customize the name?

 /