netsh p2p pnrp cloud show initialization - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show » initialization

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show initialization ? Sposób użycia: show initialization [[cloud=]{* | }] Parametry: cloud - chmura, której informacje o konfiguracji/bootstrap powinny być wyświetlone. * dla wszystkich chmur domyślną wartością jest Global_. Uwagi: Wyświetla stan/konfigurację bootstrap chmury. Przykłady: show initialization cloud=Global_ show initialization *

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / INITIALIZATION

netsh p2p pnrp cloud show initialization - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla stan/konfigurację bootstrap chmury. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, initialization, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show adapter
Wyświetla wszystkie karty.
netsh routing ip nat add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh interface portproxy add v4tov6
Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh ras ip set access
Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza
netsh interface ip delete address
Usuwa adres IP lub bramę domyślną z podanego interfejsu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla stan/konfigurację bootstrap chmury. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/initialization.htm
0.14
19297

Can I select multiple non sequential Rows of Text in MS-Word?

 /

Customize the Windows 8.1 / 10 desktop!

 /

Changing the settings for mains operation and idle state!

 /

MEMORY.DMP file?

 /

Why is Windows 8.1 x64 bigger than x32 on HD and Greater on DVD?

 /

Can I control aggressive programs under Windows 8.1 and 10?

 /

The created file can not be compressed!

 /

Restore File-Explorer Font Size in Windows 10, 8.1, 7 to default!

 /

Keep the Mouse Speed on all Windows OS!

 /

What is a PS2 printer port?

 /

HDMI-CEC?

 /

Ordnerinhalt wird verzögert angezeigt?

 /