NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show » initialization

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show initialization ? Sposób użycia: show initialization [[cloud=]{* | }] Parametry: cloud - chmura, której informacje o konfiguracji/bootstrap powinny być wyświetlone. * dla wszystkich chmur domyślną wartością jest Global_. Uwagi: Wyświetla stan/konfigurację bootstrap chmury. Przykłady: show initialization cloud=Global_ show initialization *

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / INITIALIZATION

netsh p2p pnrp cloud show initialization - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla stan/konfigurację bootstrap chmury. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, initialization, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show adapter
Wyświetla wszystkie karty.
netsh routing ip nat add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh interface portproxy add v4tov6
Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh ras ip set access
Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza
netsh interface ip delete address
Usuwa adres IP lub bramę domyślną z podanego interfejsu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla stan/konfigurację bootstrap chmury. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/initialization.htm
0.218
19297

Is a Raspberry Pi 3, 4, 5 worth it ... is it a cheap system!

 /

Do I always have to work with the Deffender enabled under Win-10!

 /

Chose when to Turn off the Windows 10 and 11 Display!

 /

How to restart windows programs or processes with ProcessKO?

 /

Desktop OK grant access to Defender Folder Protection W10!

 /

Delete all emails at once in Outlook!

 /

The tabed cmd.exe and powershell.exe!

 /

Eine 3D Desktop Uhr für MS Windows 11, 10, ... OS mit diversen Einstellungen!

 /

Set the E-mail message status to read or unread in Thunderbird, how to?

 /

Was sind Tabellenkalkulationen?

 /

Der Quad Datei Explorer für Windows 11 und 10!

 /

Is my Windows 10 activated, where can I see it?

 /