NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show » initialization

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show initialization ? Sposób użycia: show initialization [[cloud=]{* | }] Parametry: cloud - chmura, której informacje o konfiguracji/bootstrap powinny być wyświetlone. * dla wszystkich chmur domyślną wartością jest Global_. Uwagi: Wyświetla stan/konfigurację bootstrap chmury. Przykłady: show initialization cloud=Global_ show initialization *

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / INITIALIZATION

netsh p2p pnrp cloud show initialization - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla stan/konfigurację bootstrap chmury. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, initialization, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show adapter
Wyświetla wszystkie karty.
netsh routing ip nat add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh interface portproxy add v4tov6
Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh ras ip set access
Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza
netsh interface ip delete address
Usuwa adres IP lub bramę domyślną z podanego interfejsu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla stan/konfigurację bootstrap chmury. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/initialization.htm
0.202
19297

Downloadadresse IE-8 Vista x32(x86) und x64!

 /

Was ist eine zweiseitige Medaille?

 /

How to change the drive letter in Windows 10, DVD and USB drives?

 /

Convert the Bin file to ISO file even under x64 Windows all OS!

 /

Disable and enable SmartScreen via CMD BATCH command?

 /

Huge Desktop Pointer Stick in USA design!

 /

Alphabetical, chronological, numerical, intuitive sorting in the file explorer!

 /

Ordner hinzufügen mit Unterordner und Dateien, um den Zeitstempel zu ändern!

 /

Who needs the alternative cmd.exe and why?

 /

Difference between update and refresh, meaning with examples?

 /

Change from focus to another Quaq Explorer View on Windows 10, 8.1, ...!

 /

In Q-Dir, change the list view to details?

 /