NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show » initialization

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show initialization ? Použití: show initialization [ * | ] Parametry: cloud - Shluk, jehož informace o zavádění nebo konfiguraci se mají zobrazit. Znak * označuje všechny shluky, Výchozí hodnota je Global_. Poznámky: Zobrazí konfiguraci či stav zavádění shluku. Příklady: show initialization cloud=Global_ show initialization *

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / INITIALIZATION

netsh p2p pnrp cloud show initialization - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci či stav zavádění shluku. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, initialization, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show gateway
Zobrazí servery výchozí brány pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat add portmapping
Na rozhraní NAT přidá mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras ip set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.
netsh interface ip delete wins
Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí konfiguraci či stav zavádění shluku. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/initialization.htm
0.156
19606

What is the Windows Flip 3D?

 /

How can I map a network drive under Windows 11?

 /

The Quad-Explorer for Windows 11 and old 10!

 /

Markierte Ordner und Dateien während der Navigation merken?

 /

Shift + right click context menu in the explorer views!

 /

Classic address bar under Windows 10/11  instead of a new address line!

 /

How can I create millions or billions of files please?

 /

DesktopOK only as Unicode from version 4.63!

 /

Start system resources check and diagnostic tool for RAM on all Windows 11, 10, 7!

 /

Set desktop calendar so that it starts automatically minimized on Windows to tray?

 /

Wie kann ich die meisten Corona Viren eliminieren?

 /

What is GDI Plus?

 /