NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show » initialization

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show initialization ? Použití: show initialization [ * | ] Parametry: cloud - Shluk, jehož informace o zavádění nebo konfiguraci se mají zobrazit. Znak * označuje všechny shluky, Výchozí hodnota je Global_. Poznámky: Zobrazí konfiguraci či stav zavádění shluku. Příklady: show initialization cloud=Global_ show initialization *

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / INITIALIZATION

netsh p2p pnrp cloud show initialization - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci či stav zavádění shluku. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, initialization, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show gateway
Zobrazí servery výchozí brány pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat add portmapping
Na rozhraní NAT přidá mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras ip set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.
netsh interface ip delete wins
Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí konfiguraci či stav zavádění shluku. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/initialization.htm
0.202
19606

Windows 10 Explorer has no status bar with file information, why?

 /

Wo ist der Unterschied zwischen Windows 7 (10/8.1) OEM und Retail Vollversion?

 /

Where can I find smileys and Unicode characters for the short door notes?

 /

Change the Windows 10 computer sounds, can I?

 /

The 7-zip context is not in Explorer-Views under Windows 10 x64. Why?

 /

Downloadadresse IE-8 Windows-XP x32(x86) und x64!

 /

Turn off AutoPlay for all users in Windows 8.1 and 10! (CD, DVD, USB)

 /

Change PC name Windows 10!

 /

How do I prevent viruses on Windows 10 Home and Pro?

 /

Was sind Environment Variablen (Umgebungsvariable)?

 /

Always start the notification area, does it work?

 /

Horizontales Scrollen mit Mausrad verbessern!

 /