NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show » initialization

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show initialization ? Použití: show initialization [ * | ] Parametry: cloud - Shluk, jehož informace o zavádění nebo konfiguraci se mají zobrazit. Znak * označuje všechny shluky, Výchozí hodnota je Global_. Poznámky: Zobrazí konfiguraci či stav zavádění shluku. Příklady: show initialization cloud=Global_ show initialization *

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / INITIALIZATION

netsh p2p pnrp cloud show initialization - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci či stav zavádění shluku. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, initialization, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show gateway
Zobrazí servery výchozí brány pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat add portmapping
Na rozhraní NAT přidá mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras ip set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.
netsh interface ip delete wins
Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí konfiguraci či stav zavádění shluku. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/initialization.htm
0.186
19606

Die erweiterte Freigabe in Windows-7 einrichten?

 /

Unterschied Löschen, Löschen Plus, X mal schreiben?

 /

How can I query whether a path is a directory or directory?

 /

Can I set up my Windows 11/10 to play DVD's automatically when inserting?

 /

Possibility to make OWN theme in Q-Dir for Windows?

 /

What is a CPM model?

 /

Security at a glance Desktop Shortcut!

 /

Help, Windows 11 doesn't have a screensaver, why?

 /

Wird der Explorer Q-Dir auf Windows 11, 10, 8.1, ... funktionieren?

 /

The mouse wheel settings Windows 11, 10, ... etc!

 /

Can I save the directory list as a PDF document under MS Windows 10, ...!

 /

Block APPs and desktop programs under Windows 10 (prevent them from starting)!

 /