NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. cloud - Změny kontextu `netsh p2p pnrp cloud'. diagnostics - Změny kontextu `netsh p2p pnrp diagnostics'. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. peer - Změny kontextu `netsh p2p pnrp peer'. K dispozici jsou následující dílčí kontexty: cloud diagnostics peer Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / P2P / PNRP

netsh p2p pnrp - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh p2p pnrp'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Zobrazuje úrovně předvolby pro všechny protokoly.
netsh ras appletalk dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh firewall show config
Zobrazí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Odstraní filtr protokolu OSPF pro směrování.
netsh lan help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ipx sap show interface
Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp.htm

0.108

How to make in Windows 8 or 8.1 a restart with recovery options?

 /

Is it possible to have only one instance of Q-Dir (tab, open, explorer )?

 /

How to disable button program app grouping in Windows 7 Taskbar?

 /

Burn Win-10 ISO, how to do on Windows?

 /

How can I show the folders (dir) size in a column of the Windows-7 Explorer?

 /

How can I deactivate the Windows 8 / 8.1 Favorites in the navigation pane (folder tree view show)?

 /

How to open the installed applications (APPs) on my Samsung Galaxy?

 /

Ist OneLoupe als Windows Bildschirmlupe für Dualmonitore geeignet?

 /