NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. cloud - Změny kontextu `netsh p2p pnrp cloud'. diagnostics - Změny kontextu `netsh p2p pnrp diagnostics'. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. peer - Změny kontextu `netsh p2p pnrp peer'. K dispozici jsou následující dílčí kontexty: cloud diagnostics peer Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / P2P / PNRP

netsh p2p pnrp - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh p2p pnrp'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Zobrazuje úrovně předvolby pro všechny protokoly.
netsh ras appletalk dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh firewall show config
Zobrazí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Odstraní filtr protokolu OSPF pro směrování.
netsh lan help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ipx sap show interface
Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.








... Windows-10




Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To




Změny kontextu `netsh p2p pnrp'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp.htm
0.264
12585

Using keyboard shortcuts to insert texts and start commands can be so easy!

 /

Schnelle Druckerauswahl um Kurz Notiz zu drucken! 

 /

Open the location of a Program / APP in Windows-10 (path, folder)?

 /

Tree view in each of the Explorer's address bars even under Windows 10!

 /

Fastest way to a Quick-ly scan for malware and spyware on Windows-10!

 /

End programs via the To-Tray menu!

 /

Minimize Thunderbird in tray notification area (example)!

 /

LED TV / TV, LCD TV, or Plasma?

 /

How can I remove delete jobs from the Windows Restart job!

 /

WIA Standartprofile zum Scannen unter Windows festlegen, recht einfach!

 /

Where is the NotePad in Windows 10, how to open the Pad?

 /

Can I print all lists and folder contents from the Explorer view on Windows?

 /