NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » diagnostics

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp diagnostics ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. ping - Provede příkaz Ping na uzly PNRP. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS

netsh p2p pnrp diagnostics - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh p2p pnrp diagnostics'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, diagnostics, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set global
Změní obecné parametry globální konfigurace.
netsh routing ip show filter
Zobrazuje informace o filtru paketů.
netsh ras add
Přidá položky do tabulky.
netsh firewall set notifications
Nastaví konfiguraci upozornění brány firewall.
netsh routing ip ospf delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh lan add profile
K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh p2p pnrp diagnostics'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/diagnostics.htm
0.187
16201

Adjust font size under Samsung Galaxy and Android mobile phone?

 /

Can I customize what happens when I close the laptop or Windows-7 notebook?

 /

Problem mit Pfad zur eigenen ini Datei mit Anführungszeichen!

 /

Unterschied zwischen den Funktionen 'C', 'AC' und 'CE' auf dem Windows-Rechner?

 /

Download Packprogramme fürs Komprimieren, Entkomprimieren, Dekomprimieren!

 /

Verbesserungen in der Dateivorschau und Integration des MS Explorer Vorschaufensters!

 /

Schriftarten löschen in FontViewOK (Windows Papierkorb)!

 /

Make all sticky notes visible again at once!

 /

What brings the user the Dual View and cloning in the Font Viewer?

 /

Einstellungen der Ordneransichtseigenschaften im Windows 10 Explorer?

 /

Wie kann ich bei Windows 7, 8.1, 10 das Windows Snap aktivieren, bzw. deaktivieren?

 /

How to create an installation Windows-7 DVD?

 /