NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » diagnostics

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp diagnostics ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. ping - Provede příkaz Ping na uzly PNRP. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS

netsh p2p pnrp diagnostics - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh p2p pnrp diagnostics'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, diagnostics, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set global
Změní obecné parametry globální konfigurace.
netsh routing ip show filter
Zobrazuje informace o filtru paketů.
netsh ras add
Přidá položky do tabulky.
netsh firewall set notifications
Nastaví konfiguraci upozornění brány firewall.
netsh routing ip ospf delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh lan add profile
K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/diagnostics.htm
0.125

Detailed investigation of the windows filesystem structure!

 /

Soccer balls on the desktop even without Sky Receiver!

 /

Was ist Begleitetes Fahren?

 /

Hidden feature, multiple clipboards in QTP!

 /

Der Ordner C:\Windows\Logs\CBS\ ist so groß, was ist das für ein Verzeichnis?

 /

Eine schnelle visuelle Übersicht über alle installierten Windows Schriftarten!

 /

Help! Default bold font in Explorer View is killing my eyes!

 /

Wie kann ich Dateien filtern? Geht das überhaupt im Quad-Explorer?

 /