netsh p2p pnrp diagnostics - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » diagnostics

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp diagnostics ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. ping - Provede příkaz Ping na uzly PNRP. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS

netsh p2p pnrp diagnostics - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh p2p pnrp diagnostics'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, diagnostics, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set global
Změní obecné parametry globální konfigurace.
netsh routing ip show filter
Zobrazuje informace o filtru paketů.
netsh ras add
Přidá položky do tabulky.
netsh firewall set notifications
Nastaví konfiguraci upozornění brány firewall.
netsh routing ip ospf delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh lan add profile
K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Změny kontextu `netsh p2p pnrp diagnostics'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/diagnostics.htm
0.171
16201

Fast start for cmd.exe (Windows Console)?

 /

Multi Touch Test on Windows!

 /

Is my Windows 10 up to date, how to see?

 /

Rotated Random Snow Flakes on the Desktop!

 /

If the thermal printer goes offline again and again under Windows 10?

 /

What is a taskbar?

 /

Leichtes Auslesen des Leistungs Indexes unter Windows 10 und 8.1

 /

Windows Programme zu Favoriten KO-s hinzufügen für ein schnelles Task-Kill?

 /

Windows 10 manual or help for free?

 /

What is Virtual Memory?

 /

Brennen einer CD, oder DVD unter Windows-10 aus einer ISO-Datei?

 /

Disable Please Sleep in Don't Sleep?

 /