NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » diagnostics

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp diagnostics ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. ping - Provede příkaz Ping na uzly PNRP. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS

netsh p2p pnrp diagnostics - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh p2p pnrp diagnostics'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, diagnostics, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set global
Změní obecné parametry globální konfigurace.
netsh routing ip show filter
Zobrazuje informace o filtru paketů.
netsh ras add
Přidá položky do tabulky.
netsh firewall set notifications
Nastaví konfiguraci upozornění brány firewall.
netsh routing ip ospf delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh lan add profile
K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.








... Windows-10




Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To




Změny kontextu `netsh p2p pnrp diagnostics'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/diagnostics.htm
0.202
16201

There is also a configurable timer function to shut down!

 /

Show System Volume Information in Explorer View the Quad Explorer!

 /

Trusted source?

 /

How can I sign up for or register for a Windows Live ID?

 /

Ctrl+Alt+Delete when signing in on Windows 11 or 10!

 /

Warum befinden sich Dateien in der bei Neustart Löschen Liste auf Windows 11/10?

 /

Install fonts via Microsoft Store Windows 10 / 11!

 /

Difference between standard user and admin / accounts?

 /

Windows 11 blocks desktop programs from starting!

 /

OneLoupe the classic Screen Magnifier for Windows 10/8.1/7 + Server!

 /

A certificate was explicitly blocked by the issuer!

 /

Sicherheit auf einen Blick ab 2021 in Windows 10 und 11  Benutzerschutz und Privatsphäre!

 /