NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » diagnostics

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp diagnostics ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. ping - Provede příkaz Ping na uzly PNRP. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS

netsh p2p pnrp diagnostics - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh p2p pnrp diagnostics'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, diagnostics, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set global
Změní obecné parametry globální konfigurace.
netsh routing ip show filter
Zobrazuje informace o filtru paketů.
netsh ras add
Přidá položky do tabulky.
netsh firewall set notifications
Nastaví konfiguraci upozornění brány firewall.
netsh routing ip ospf delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh lan add profile
K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh p2p pnrp diagnostics'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/diagnostics.htm
0.171
16201

What is a print preview?

 /

I would like to add Q-Dir to windows system shell context menu!

 /

What is Command Prompt?

 /

Ein Zertifikat wurde explizit durch den Aussteller gesperrt!

 /

Schreiben Sie kurze Einladungen oder Berichte unter Windows 10/11!

 /

Wie öffne ich im Datei-Explorer Dieser PC anstelle vom Schnellzugriff?

 /

Schnelles Einfügen von oft benötigten Texten unter MS Windows per Copy Paste!

 /

On what the permission problem is, I'm Admin?

 /

Can i use this stress test for the overclocked graphics card (GPU crash)?

 /

Additional Clocks in MS Windows 8.1 and 10 taskbar!

 /

Is it possible to edit the directory path in the new address bar?

 /

All Printer Folder on Windows 11, 10, ...!

 /