netsh p2p pnrp diagnostics - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » diagnostics

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp diagnostics ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. ping - Provede příkaz Ping na uzly PNRP. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS

netsh p2p pnrp diagnostics - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh p2p pnrp diagnostics'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, diagnostics, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set global
Změní obecné parametry globální konfigurace.
netsh routing ip show filter
Zobrazuje informace o filtru paketů.
netsh ras add
Přidá položky do tabulky.
netsh firewall set notifications
Nastaví konfiguraci upozornění brány firewall.
netsh routing ip ospf delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh lan add profile
K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Změny kontextu `netsh p2p pnrp diagnostics'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/diagnostics.htm
0.186
16201

Activate Windows 8 / 10 and 8.1 screen saver via screensaver settings!

 /

Ich habe Windows Vista 64 Bit und möchte aber auf 32 Bit umsteigen. Ist das möglich?

 /

Put the processor to full load to 100 percent under Windows 10!

 /

Spalteneinstellungen der Explorer Ansicht werden nicht gespeichert?

 /

External monitor, work with closed lid on notebook under Windows 10!

 /

Start drive optimization directly in IsMyHdOK!

 /

Can I include or Remove directorys in a library on Windows 7?

 /

Windows Keyboard Shortcut to open DVD/CD plus command line!

 /

Is there a way i can stop it from saving the file to my desktop?

 /

CalendarOK - an alternative to the standard Windows Desktop Calendar! 

 /

How can i customize the Contact Info on FaceBook.com?

 /

How to create custom desktop background slide show for Windows 10!

 /