netsh interface ipv6 set global - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set global ? Použití: set global [[defaultcurhoplimit=]] [neighborcachelimit=] [[routecachelimit=]] [[reassemblylimit=]] [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota defaultcurhoplimit - výchozí limit směrování odkazů odeslaných paketů; neighborcachelimit - maximální počet položek mezipaměti protokolu ND; routecachelimit - maximální počet položek mezipaměti směrování; reassemblylimit - maximální velikost vyrovnávací paměti pro nové sestavení; store - jedna z následujících hodnot: active: změna bude platná pouze do dalšího restartování; persistent: změna je trvalá (výchozí). Poznámky: Změní obecné parametry globální konfigurace. Příklad: set global 32 100 100000

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / GLOBAL

netsh interface ipv6 set global - Windows 2000/XP - Příkazy Změní obecné parametry globální konfigurace. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set interface
Aktualizuje konfiguraci IPX na rozhraní.
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Přidá úroveň předvolby pro směrovací protokol.
netsh interface ipv6 6to4 show routing
Zobrazí stav směrování typu 6to4.
netsh routing ip rip set interface
Upraví konfiguraci protokolu RIP na zadaném rozhraní.
netsh p2p pnrp peer
Změny kontextu `netsh p2p pnrp peer'.
netsh diag show adapter
Zobrazí všechny adaptéry.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Změní obecné parametry globální konfigurace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/global.htm
0.186
17649

Advanced calendar and month text paste example!

 /

Changing User Passwords in Windows 10 Without Knowing the Current?

 /

Can I turn off Auto Startup Programs in Windows 7?

 /

Where is the free antivirus freeware for MS Windows 7?

 /

SysTreeViev32 versus Tree-List-View-Hybrid-OK!

 /

Activate the Quad-Explorer top address bar Windows 10, 8.1,...!

 /

Can I remove the annoying vermin from my Windows desktop?

 /

Selecting only one line in the Windows 10 Word document!

 /

Selected text to uppercase or lowercase Word Example!

 /

Auto Expand Quick Access folders in Q-Dir, Windows 10, 8.1!

 /

How to navigate up a folder?

 /

Windows 10 keeps crashing, what am I doing wrong?

 /