NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set global ? Použití: set global [[defaultcurhoplimit=]] [neighborcachelimit=] [[routecachelimit=]] [[reassemblylimit=]] [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota defaultcurhoplimit - výchozí limit směrování odkazů odeslaných paketů; neighborcachelimit - maximální počet položek mezipaměti protokolu ND; routecachelimit - maximální počet položek mezipaměti směrování; reassemblylimit - maximální velikost vyrovnávací paměti pro nové sestavení; store - jedna z následujících hodnot: active: změna bude platná pouze do dalšího restartování; persistent: změna je trvalá (výchozí). Poznámky: Změní obecné parametry globální konfigurace. Příklad: set global 32 100 100000

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / GLOBAL

netsh interface ipv6 set global - Windows 2000/XP - Příkazy Změní obecné parametry globální konfigurace. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set interface
Aktualizuje konfiguraci IPX na rozhraní.
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Přidá úroveň předvolby pro směrovací protokol.
netsh interface ipv6 6to4 show routing
Zobrazí stav směrování typu 6to4.
netsh routing ip rip set interface
Upraví konfiguraci protokolu RIP na zadaném rozhraní.
netsh p2p pnrp peer
Změny kontextu `netsh p2p pnrp peer'.
netsh diag show adapter
Zobrazí všechny adaptéry.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změní obecné parametry globální konfigurace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/global.htm
0.14
17649

Can not drag In Explorer View at Windows Administrator Mode!

 /

Select Multiple Files or Folders in Windows Explorer, Windows 10!

 /

Make Windows EXE TO APP?

 /

Is Adobe Acrobat OEM a full version, which is better for PDFs?

 /

DirectX 12 doesn't work on my Windows 11, why?

 /

The stop-clock does not display hours?

 /

When Unicode version and when Ansi version?

 /

Security and Maintenance Change settings under Windows 10?

 /

Open, Close, Drive, Eject DVD, USB, CD, BlueRay on Windows 11, 10, ... etc.!

 /

Adapt to green nature the desktop Classic Watch for Windows!

 /

Difference between screen keyboard and touch keyboard, Windows 11, 10, ...?

 /

Windows 10 Mail runde Kreis Logos / Profilbilder abstellen!

 /