NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set global ? Použití: set global [[defaultcurhoplimit=]] [neighborcachelimit=] [[routecachelimit=]] [[reassemblylimit=]] [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota defaultcurhoplimit - výchozí limit směrování odkazů odeslaných paketů; neighborcachelimit - maximální počet položek mezipaměti protokolu ND; routecachelimit - maximální počet položek mezipaměti směrování; reassemblylimit - maximální velikost vyrovnávací paměti pro nové sestavení; store - jedna z následujících hodnot: active: změna bude platná pouze do dalšího restartování; persistent: změna je trvalá (výchozí). Poznámky: Změní obecné parametry globální konfigurace. Příklad: set global 32 100 100000

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / GLOBAL

netsh interface ipv6 set global - Windows 2000/XP - Příkazy Změní obecné parametry globální konfigurace. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set interface
Aktualizuje konfiguraci IPX na rozhraní.
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Přidá úroveň předvolby pro směrovací protokol.
netsh interface ipv6 6to4 show routing
Zobrazí stav směrování typu 6to4.
netsh routing ip rip set interface
Upraví konfiguraci protokolu RIP na zadaném rozhraní.
netsh p2p pnrp peer
Změny kontextu `netsh p2p pnrp peer'.
netsh diag show adapter
Zobrazí všechny adaptéry.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změní obecné parametry globální konfigurace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/global.htm
0.187
17649

Windows 10/8.1: Can I disable or remove the lock screen  (faster login)?

 /

Create correct directory for 32Bit applications under Windows 11, 10, ...?

 /

Minimize all windows if the mouse pointer does not move for a certain time!

 /

Can I still test the memory on Windows 11 with this tool?

 /

Free Software to Auto Hide Desktop Icons for Windows all OS!

 /

Sommerzeit und Winterzeit Korrekturen bei Dateien und Ordnern vornehmen!

 /

Keep the shift key pressed and edit the command!

 /

Die Windows 11 Auto-Updates für bis zu 5 Wochen pausieren!

 /

Eine Bildschirmlupe für Windows 10, 8.1 und Sieben! 

 /

Useful for Windows 11, 10, ... Files and Folder Copy and Paste Actions!

 /

Restore icons Size and Spacing from command line, how to?

 /

I found thousands of photos, how could I select all?

 /