netsh interface ipv6 set global - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set global ? Použití: set global [[defaultcurhoplimit=]] [neighborcachelimit=] [[routecachelimit=]] [[reassemblylimit=]] [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota defaultcurhoplimit - výchozí limit směrování odkazů odeslaných paketů; neighborcachelimit - maximální počet položek mezipaměti protokolu ND; routecachelimit - maximální počet položek mezipaměti směrování; reassemblylimit - maximální velikost vyrovnávací paměti pro nové sestavení; store - jedna z následujících hodnot: active: změna bude platná pouze do dalšího restartování; persistent: změna je trvalá (výchozí). Poznámky: Změní obecné parametry globální konfigurace. Příklad: set global 32 100 100000

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / GLOBAL

netsh interface ipv6 set global - Windows 2000/XP - Příkazy Změní obecné parametry globální konfigurace. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set interface
Aktualizuje konfiguraci IPX na rozhraní.
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Přidá úroveň předvolby pro směrovací protokol.
netsh interface ipv6 6to4 show routing
Zobrazí stav směrování typu 6to4.
netsh routing ip rip set interface
Upraví konfiguraci protokolu RIP na zadaném rozhraní.
netsh p2p pnrp peer
Změny kontextu `netsh p2p pnrp peer'.
netsh diag show adapter
Zobrazí všechny adaptéry.







Windows-10





Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?





Změní obecné parametry globální konfigurace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/global.htm
0.186
17649

Das eigene Profilbild auf Facebook.de verändern, löschen oder anpassen?

 /

Spell check Internet Explorer 11/10 customize Windows (10, 8.1, 7)?

 /

Why do the heart flakes rotate on the desktop?

 /

Microsoft's Microsoft Office should also be available for free, but where?

 /

How can i open the dvd or cd drive in windows 10 (eject)?

 /

Watch second hand on Windows 10, 8.1, 7 desktop!

 /

Ich habe aus Versehen die Desktop Notizen geschlossen, was kann ich machen?

 /

Can I customize the desktop theme in Windows-10 (download)?

 /

Smart screen and upgrade problem with Win-10!

 /

Manipulate and correct any of the time stamps for any windows file and directory!

 /

Is there a way to start Q-Dir with a parameter of path for Explorer-Views?

 /

Where can I find the AT '@' on the on-screen keyboard?

 /