NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set global ? Použití: set global [[defaultcurhoplimit=]] [neighborcachelimit=] [[routecachelimit=]] [[reassemblylimit=]] [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota defaultcurhoplimit - výchozí limit směrování odkazů odeslaných paketů; neighborcachelimit - maximální počet položek mezipaměti protokolu ND; routecachelimit - maximální počet položek mezipaměti směrování; reassemblylimit - maximální velikost vyrovnávací paměti pro nové sestavení; store - jedna z následujících hodnot: active: změna bude platná pouze do dalšího restartování; persistent: změna je trvalá (výchozí). Poznámky: Změní obecné parametry globální konfigurace. Příklad: set global 32 100 100000

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / GLOBAL

netsh interface ipv6 set global - Windows 2000/XP - Příkazy Změní obecné parametry globální konfigurace. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set interface
Aktualizuje konfiguraci IPX na rozhraní.
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Přidá úroveň předvolby pro směrovací protokol.
netsh interface ipv6 6to4 show routing
Zobrazí stav směrování typu 6to4.
netsh routing ip rip set interface
Upraví konfiguraci protokolu RIP na zadaném rozhraní.
netsh p2p pnrp peer
Změny kontextu `netsh p2p pnrp peer'.
netsh diag show adapter
Zobrazí všechny adaptéry.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Změní obecné parametry globální konfigurace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/global.htm
0.218
17649

Wo finde ich Systemeigenschaften in Windows-7?

 /

Rain drops on the Windows 10 PCs and Laptops!

 /

I no longer want to test the touch monitor for multi touch functionality!

 /

Changing the settings for mains operation and idle state!

 /

Here is a simple example when reading the process list in Task Manager!

 /

Was ist tracert.exe?

 /

Tray-Funktion, um eine Windows CPU, Arbeitsspeicher Auslastung zu sehen!

 /

Portable use of The-Aero-Clock for Windows Desktops!

 /

Update Windows 8 to Windows 8.1 for free (upgrade)!

 /

Fonts printing with print and preview function!

 /

Was für Spiele hat Windows 7?

 /

Directly Open Desktop in Windows 8.1 and 8 at Login, skip start screen, how to?

 /