NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx set interface ? Přikaz SET se používá pro aktualizaci konfigurace IPX. Syntaxe příkazu: SET INTERFACE názevrozhr [[ADMSTATE= ] admstav] [[WANPROTOCOL= ] prot] SET STATICROUTE názevrozhr síť [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] [[TICKS=] značky] [[HOPS=] počsměr] SET STATICSERVICE názevrozhr typsluž názevsluž [[NETWORK=] síť] [[NODE=] uzel] [[SOCKET=] soket] [[HOPS=] směr] SET FILTER názevrozhr režim akce kam: názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení). admstav - ENABLED nebo DISABLED. prot - protokol PPP nebo IPXWAN. síť - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). mac - 6bajtová adresa mac přesměrování (až 12 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). značky - počet značek (číslo v desítkové soustavě). počsměr - počet přesměrování (číslo v desítkové soustavě). režim - INPUT nebo OUTPUT. akce - PERMIT nebo DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / SET / INTERFACE

netsh routing ipx set interface - Windows 2000/XP - Příkazy Aktualizuje konfiguraci IPX na rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx netbios show nbname
Zobrazí seznam názvů pro NETBIOS.
netsh ras ipx
Změny kontextu `netsh ras ipx'.
netsh interface ip reset
Nastaví protokol TCP/IP a související komponenty do čistého stavu.
netsh routing ip relay delete interface
Zakáže na rozhraní přenosového agenta DHCP.
netsh p2p idmgr dump
Zobrazí konfigurační skript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Aktualizuje konfiguraci IPX na rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/set/interface.htm
0.218
16897

How can i start with a favorite setting for explorer views from Desktop?

 /

Print Images in Windows 8.1 or Windows 10, can I!?

 /

Windows 10 Update and Folder Protection turn off and on, can I?

 /

Add PDFs and images to the PDF?

 /

Folder protection prevents deletion under Winsows 10, why?

 /

What is a virtual PC?

 /

IE11.0 was now automatically updated to the latest ver., but on the surface is nothing to see?

 /

How to create at once several subfolders levels (commando-line)?

 /

So don't be afraid of AI, they grope in the dark and speak of AI!

 /

Warum wird die Schriftart nicht korrekt gedruckt?

 /

Wie kann ich vom Festnetz aus anonym anrufen, so dass meine Rufnummer nicht erkannt wird?

 /

Bild des Windows 8.1 Sperrbildschirms ändern (auswählen, löschen)!

 /