NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set filter - Aktualizuje filtr paketů v seznamu filtrů. set global - Aktualizuje globální konfiguraci IPX. set interface - Aktualizuje konfiguraci IPX na rozhraní. set staticroute - Aktualizuje statickou trasu ve směrovací tabulce. set staticservice - Statickou službu aktualizuje v tabulce statických služeb.

NETSH / ROUTING / IPX / SET

netsh routing ipx set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 reset
Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.
netsh routing ip show
Zobrazí informace
netsh ras aaaa show acctserver
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k účtování.
netsh firewall set icmpsetting
Nastaví konfiguraci protokolu ICMP v nastavení brány
netsh routing ip ospf add range
Přidá rozsah pro určené ID oblasti.
netsh interface show interface
Zobrazí rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/set.htm
0.156
14415

Hard disk does not start, clicks are heard?

 /

Copying files with COPY commands, cmd with examples?

 /

Turn off the Windows Store in Windows 8.1 / 10, can I?

 /

Enable or turn off the mouse pointer shadow in Windows 8.1/10!

 /

Can I continue to use my IE favorites on Windows 11?

 /

CMD commands to control power settings under Windows, with examples?

 /

What is Creators, Redstone, Threshold?

 /

The difference between the touch screen on a desktop computer and tablet!

 /

Can I create a non-compressible file with your software?

 /

Access to essential memory and system functions under Windows! 

 /

Mit ms-settings:sound den Sound einstellen unter Windows 10/11!

 /

Drucker Dienst anhalten, deaktivieren auf Microsoft Server 2019, 2016, ...!

 /