NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set filter - Aktualizuje filtr paketů v seznamu filtrů. set global - Aktualizuje globální konfiguraci IPX. set interface - Aktualizuje konfiguraci IPX na rozhraní. set staticroute - Aktualizuje statickou trasu ve směrovací tabulce. set staticservice - Statickou službu aktualizuje v tabulce statických služeb.

NETSH / ROUTING / IPX / SET

netsh routing ipx set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 reset
Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.
netsh routing ip show
Zobrazí informace
netsh ras aaaa show acctserver
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k účtování.
netsh firewall set icmpsetting
Nastaví konfiguraci protokolu ICMP v nastavení brány
netsh routing ip ospf add range
Přidá rozsah pro určené ID oblasti.
netsh interface show interface
Zobrazí rozhraní.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/set.htm

0.092

Quad-Dir and Windows x64. How does it work?

 /

Can i start Always MouseWheel always minimized (To-tray)?

 /

Wurde mit Code -1073741701 (0xc000007b) Fehlermeldung!

 /

Wie kann Dateiausführungsverhinderung (DEP) in Windows-XP einstellen, bzw. deaktivieren?

 /

Can i Enter/use the IP address in Q-Dir address-bar on Windows-8?

 /

Show My-Computer and Control Panel on Desktop in Windows 10?

 /

Wie kann ich die Windows Desktop Icon Anzahl maximieren?

 /

I have XP. Do I have to buy a boot manager for Windows 7 to be able to install it?

 /