NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 reset ? Použití reset Poznámky: Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / RESET

netsh interface ipv6 reset - Windows 2000/XP - Příkazy Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ip set addrreq
Nastaví, zda mají mít klienti právo vyžádat si svou vlastní adresu IP.
netsh interface ip delete arpcache
Vyprázdní mezipaměť ARP pro jedno nebo všechna rozhraní.
netsh routing ip relay add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh p2p help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh winsock reset
Resetuje katalog Winsock do čistého stavu.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/reset.htm
0.03

The auto power options adjustment to increase energy efficiency is ok!

 /

Snow and other Flakes for you Windows Desktop!

 /

How to change Windows Border Color in Windows-7?

 /

Bug Fix in den 4 Explorer-Listenansicht unter Windows 10 / 8.1!

 /

How can i change the preview filter settings for Q-Explorer List Views?

 /

Desktop Clock Zelda breath of the wild, how to?

 /

How to make in Windows 8 or 8.1 a restart with recovery options?

 /

Ist meine Festplatte HDD, oder SSD unter Windows 10 / 8.1?

 /