NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add dhcpserver - Ke globálnímu seznamu serverů DHCP přidá servery DHCP. add interface - Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / ADD

netsh routing ip relay add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh interface ipv6 show address
Zobrazí adresy IPv6.
netsh routing ip show rtmroutes
Zobrazí trasy v tabulce směrování.
netsh ras appletalk set access
Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.
netsh firewall show logging
Zobrazí konfiguraci protokolování brány firewall.
netsh routing ip ospf help
Zobrazí seznam příkazů.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/add.htm

0.031

Problem beim Wiederherstellen der Desktop Icons in DesktopOK!

 /

Change the Windows 10 computer sounds, how to?

 /

For what four different duration of Benschmarks?

 /

How can I minimize the other programs to tray, with this Freeware?

 /

How to change in Windows-7 the display of dates, times, currency and measurements?

 /

ExperienceIndex on Windows-10 with ExperienceIndex OK!

 /

How to clean up the app folder in Windows 8.1 and 10 (delete app´s)!

 /

Enable Shutdown feature in Windows To-Tray area!

 /