NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add dhcpserver - Ke globálnímu seznamu serverů DHCP přidá servery DHCP. add interface - Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / ADD

netsh routing ip relay add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh interface ipv6 show address
Zobrazí adresy IPv6.
netsh routing ip show rtmroutes
Zobrazí trasy v tabulce směrování.
netsh ras appletalk set access
Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.
netsh firewall show logging
Zobrazí konfiguraci protokolování brány firewall.
netsh routing ip ospf help
Zobrazí seznam příkazů.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/add.htm

0.046

Adjust the preview window size in Windows 10, how to (MS-Explorer, enable)?

 /

Change Home Folder in Windows 10 MS-Explorer (to My Computer, This PC)!

 /

Wie kann ich den Windows-8 und 8.1 Product Key ändern, um Windows 8 zu aktivieren?

 /

Can i compress the non compressible files with 7-zip?

 /

Mouse Double-Click problem at Windows-10, how to resolve this?

 /

Open and start Internet Explorer always on Windows 8.1 / 10 desktop (disable Metro App)!

 /

Auto expand the folders in Windows 10 MS-Explorer, how to?

 /

How can i transfer the folder from View-1 to View-2?

 /