NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add dhcpserver - Ke globálnímu seznamu serverů DHCP přidá servery DHCP. add interface - Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / ADD

netsh routing ip relay add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh interface ipv6 show address
Zobrazí adresy IPv6.
netsh routing ip show rtmroutes
Zobrazí trasy v tabulce směrování.
netsh ras appletalk set access
Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.
netsh firewall show logging
Zobrazí konfiguraci protokolování brány firewall.
netsh routing ip ospf help
Zobrazí seznam příkazů.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/add.htm
0.061

Find and start programs in Windows 8.1 and 8!

 /

Warum brauche ich den Windows Temp-Ordner (10, 8.1, 7)?

 /

Registerkarten, bzw. Tabs werden nicht immer angezeigt in der Exploreransicht?

 /

Show hidden files and folders in Windows 10, how to?

 /

Google Analytics doesn't track the referral, why?

 /

The leaves are not in the foreground only on the desktop?

 /

Hilfe! Ich finde unter Vista den Dateitypen-Einstellungsdialog nicht mehr.

 /

Fastest way to switch user in Windows 10 without log-off?

 /