NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add dhcpserver - Ke globálnímu seznamu serverů DHCP přidá servery DHCP. add interface - Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / ADD

netsh routing ip relay add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh interface ipv6 show address
Zobrazí adresy IPv6.
netsh routing ip show rtmroutes
Zobrazí trasy v tabulce směrování.
netsh ras appletalk set access
Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.
netsh firewall show logging
Zobrazí konfiguraci protokolování brány firewall.
netsh routing ip ospf help
Zobrazí seznam příkazů.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/add.htm

0.077

Im Windows-7 Netzwerk einzelne Dateien und Ordner verstecken, oder freigeben?

 /

Being able to disable auto-arrange within folders?

 /

Comfortably manage the favorites and grouping by command!

 /

Windows 10 create / enable guest account, user to guest, how to?

 /

Windows-10 Volume Mixer Desktop Shortcut, how to create?

 /

Mein Windows XP ist auf FAT32, wie kann ich es zu NTFS machen?

 /

Disable auto driver updates on Windows 10, how to?

 /

How to reinstalling Windows 10 (reset, clear)?

 /