NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show address ? Použití: show address [[interface=]<řetězec>] [[level=]normal|verbose] [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota interface - název nebo index rozhraní; level - jedna z následujících hodnot: normal: pro každé rozhraní zobrazí jeden řádek; toto je výchozí možnost, není-li určeno žádné rozhraní; verbose: pro každé rozhraní zobrazí další informace; toto je výchozí možnost, je-li určeno rozhraní; store - jedna z následujících hodnot: active: zobrazení adres v zásobníku (výchozí); persistent: zobrazení trvalých adres. Poznámky: Zobrazí všechny adresy IPv6 nebo všechny adresy v daném rozhraní, pokud je definováno.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / ADDRESS

netsh interface ipv6 show address - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí adresy IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip
Změny kontextu `netsh interface ip'.
netsh routing ip ospf show neighbor
Zobrazí sousední směrovače protokolu OSPF.
netsh p2p group dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh set machine
Nastaví aktuální počítač, na kterém se bude pracovat.
netsh routing ip autodhcp show
Zobrazí informace
netsh interface ipv6 delete neighbors
Odstraní mezipaměť protokolu IPv6 Neighbor Discovery.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí adresy IPv6. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/address.htm
0.156
15125

How to change the 7-Zip context menu to English, Windows 11, 10, ...?

 /

What is the difference between memory and hard disk space?

 /

Safely remove hardware if icon is missing, it works on Windows 10, 8.1, ...! 

 /

Einfach versenden der PDF Datei direkt an Email-Empfänger!

 /

Download Visual Studio 2019 to create APPs!

 /

Problem with drivers for the scanner under Windows 10 / 11 (install)?

 /

Speed ​​mobile data LTE / 4G / 2G / E on the Samsung Galaxy customize?

 /

Was ist tracert.exe?

 /

Windows 10 Mail runde Kreis Logos / Profilbilder abstellen!

 /

NAS and networks are not recognized on the Windows 10 / 11 computer (network drive setup)?

 /

Example of Performance Index on Windows 10 Pro all Builds!

 /

Classic and modern address bar for all Explorer Windows, or both together?

 /