netsh interface ipv6 show address - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show address ? Použití: show address [[interface=]<řetězec>] [[level=]normal|verbose] [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota interface - název nebo index rozhraní; level - jedna z následujících hodnot: normal: pro každé rozhraní zobrazí jeden řádek; toto je výchozí možnost, není-li určeno žádné rozhraní; verbose: pro každé rozhraní zobrazí další informace; toto je výchozí možnost, je-li určeno rozhraní; store - jedna z následujících hodnot: active: zobrazení adres v zásobníku (výchozí); persistent: zobrazení trvalých adres. Poznámky: Zobrazí všechny adresy IPv6 nebo všechny adresy v daném rozhraní, pokud je definováno.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / ADDRESS

netsh interface ipv6 show address - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí adresy IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip
Změny kontextu `netsh interface ip'.
netsh routing ip ospf show neighbor
Zobrazí sousední směrovače protokolu OSPF.
netsh p2p group dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh set machine
Nastaví aktuální počítač, na kterém se bude pracovat.
netsh routing ip autodhcp show
Zobrazí informace
netsh interface ipv6 delete neighbors
Odstraní mezipaměť protokolu IPv6 Neighbor Discovery.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí adresy IPv6. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/address.htm
0.389
15125

Help, Windows 7 has no games (find, install, play)?

 /

Gleiche oder ähnliche Bilder und Photos finden die gespiegelte wurden!

 /

Automatischen Ausblenden von Desktop Icons für Windows OS!

 /

Can I calculate the IsMyHdOK, SSDs or HDDs benchmark points?

 /

When filtering, no path can be specified (directory print, expression)!

 /

Create several PDF pages optionally with TWAIN or WIA!

 /

Get Window Text for Windows read the window text!

 /

Modify the paging file pagefile.sys in Windows 8.1 and 10!

 /

Hotkey to switch between virtual desktops in Windows 10!

 /

Can I remove APPs from Windows 10 Start Menu?

 /

I have on the desktop a small black dot, what can I do?

 /

Sound theme in Windows 8.1 / 10 can I modify, modify or turn off?

 /