NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show address ? Použití: show address [[interface=]<řetězec>] [[level=]normal|verbose] [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota interface - název nebo index rozhraní; level - jedna z následujících hodnot: normal: pro každé rozhraní zobrazí jeden řádek; toto je výchozí možnost, není-li určeno žádné rozhraní; verbose: pro každé rozhraní zobrazí další informace; toto je výchozí možnost, je-li určeno rozhraní; store - jedna z následujících hodnot: active: zobrazení adres v zásobníku (výchozí); persistent: zobrazení trvalých adres. Poznámky: Zobrazí všechny adresy IPv6 nebo všechny adresy v daném rozhraní, pokud je definováno.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / ADDRESS

netsh interface ipv6 show address - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí adresy IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip
Změny kontextu `netsh interface ip'.
netsh routing ip ospf show neighbor
Zobrazí sousední směrovače protokolu OSPF.
netsh p2p group dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh set machine
Nastaví aktuální počítač, na kterém se bude pracovat.
netsh routing ip autodhcp show
Zobrazí informace
netsh interface ipv6 delete neighbors
Odstraní mezipaměť protokolu IPv6 Neighbor Discovery.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí adresy IPv6. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/address.htm
0.421
15125

How can i save and load the desktop icon's position from a file?

 /

File search with filter and (include or exclude) the files!

 /

Umschalttaste gedrückt halten und Befehl editieren!

 /

Wenn man den Mausfokus von der Bildschirmlupe entfernen könnte?

 /

Prevent Windows 10 programs from automatically starting, how does it work?

 /

How do I start the cmd.exe?

 /

Can I remove the raindrops from my Windows desktop?

 /

CMD commands to control power settings under Windows, with examples?

 /

How can i translate ProcessKO or customize the language?

 /

Where is the classic calculator in Windows 10 (find, start, run)?

 /

Keyboard settings Windows 10!

 /

My Computer and This PC, where is the difference?

 /