NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show address ? Použití: show address [[interface=]<řetězec>] [[level=]normal|verbose] [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota interface - název nebo index rozhraní; level - jedna z následujících hodnot: normal: pro každé rozhraní zobrazí jeden řádek; toto je výchozí možnost, není-li určeno žádné rozhraní; verbose: pro každé rozhraní zobrazí další informace; toto je výchozí možnost, je-li určeno rozhraní; store - jedna z následujících hodnot: active: zobrazení adres v zásobníku (výchozí); persistent: zobrazení trvalých adres. Poznámky: Zobrazí všechny adresy IPv6 nebo všechny adresy v daném rozhraní, pokud je definováno.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / ADDRESS

netsh interface ipv6 show address - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí adresy IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip
Změny kontextu `netsh interface ip'.
netsh routing ip ospf show neighbor
Zobrazí sousední směrovače protokolu OSPF.
netsh p2p group dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh set machine
Nastaví aktuální počítač, na kterém se bude pracovat.
netsh routing ip autodhcp show
Zobrazí informace
netsh interface ipv6 delete neighbors
Odstraní mezipaměť protokolu IPv6 Neighbor Discovery.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí adresy IPv6. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/address.htm
0.14
15125

Save and Restore Wi-Fi settings in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

ShellExecuteEx function, search in LPCITEMIDLIST!

 /

Wie starte ich die cmd.exe - 7 Beispiele?

 /

Enable or turn off secure logon in Windows 10 with Ctrl + Alt + Del!

 /

Preview, rotate, modify the page to PDF!

 /

Change if the calendar is displayed in Chinese!

 /

Den Virenschutz "Windows Defender" in Win 8 (10, 8.1) deaktivieren!

 /

Why the stress test for the Windows computer?

 /

USB Net Gross Data Rate, USB 3, 2, 1?

 /

Den App-Ordner bereinigen in Windows 8.1 und 8 (METRO)!

 /

What is Windows PE (WinPE)?

 /

Supports my graphics card, the new DirectX 12 in Windows 10?

 /