netsh » interface » ipv6 » show » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show address ? Použití: show address [[interface=]<řetězec>] [[level=]normal|verbose] [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota interface - název nebo index rozhraní; level - jedna z následujících hodnot: normal: pro každé rozhraní zobrazí jeden řádek; toto je výchozí možnost, není-li určeno žádné rozhraní; verbose: pro každé rozhraní zobrazí další informace; toto je výchozí možnost, je-li určeno rozhraní; store - jedna z následujících hodnot: active: zobrazení adres v zásobníku (výchozí); persistent: zobrazení trvalých adres. Poznámky: Zobrazí všechny adresy IPv6 nebo všechny adresy v daném rozhraní, pokud je definováno.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / ADDRESS


Quick - Link:
netsh routing ip ospf show neighbor
Zobrazí sousední směrovače protokolu OSPF.
netsh routing ip autodhcp show
Zobrazí informace
netsh routing ip routerdiscovery delete interface
Odstraní informace o zjišťování směrovačů.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQZobrazí adresy IPv6. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/address.htm
0.062
15125
Windows-10/11 change keyboard settings, how to (language, settings)? Viewing shares, sessions and open files, cmd example? WordPad doesn't display letters when typing, why? How can I export the Explorer file list for Excel (XLS, CSV, HTML)? Only show the directory of a file in a column, but how to? Maus-Doppelklick-Problem bei Windows 10/11 beheben? Hilfe, keine Remote-Desktop-Verbindung mit Windows 10/11 möglich? Use proxy server on Windows 11, 10, ...? Can I also compare Camera Raw files, like in Photoshop? Help with Notepad in MS Windows 11, 10, 8.1, 7.0, ...?(0)