NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery delete interface ? Použití: delete interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název zadaného rozhraní, ze kterého chcete odstranit nebo odebrat konfiguraci zjišťování směrovačů. Poznámky: U zadaného rozhraní odstraní konfiguraci zjišťování směrovačů. Příklady: delete interface name="Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip routerdiscovery delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní informace o zjišťování směrovačů. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
Změní informace o zásadě předpony.
netsh routing ip show mfe
Zobrazí položky vícesměrového předávání.
netsh ras add multilink
Přidá na seznam typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh firewall set service
Nastaví konfiguraci služby v nastavení brány firewall.
netsh routing ip ospf delete neighbor
Odstraní určeného souseda protokolu OSPF.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní informace o zjišťování směrovačů. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/delete/interface.htm
0.14
21877

Easy Share the folder with everyone on Windows 11!

 /

Make the Quad-Explorer portable and install silent command line!

 /

Das DirectX 12 funktioniert auf meinem Windows 11 nicht, warum?

 /

See total directory duration mp3 file and video in explorer on Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Workplace, This PC and computer, where is the difference?

 /

Alter Explorer ab 21H1, 21H2 (Build 22000.168) Windows 11 wieder verfügbar!

 /

Setup lock-out user account under Windows!

 /

Mit PowerShell und CMD komplette Verzeichnisse löschen, mit Beispielen?

 /

A Stress Test for the Windows Computer: processor, graphics and hard drive!

 /

Reset Internet Explorer settings in Windows 10, how to?

 /

Was ist Windows PE (WinPE)?

 /

Windows 11 Task-Leiste ist nicht transparent?

 /