NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery delete interface ? Použití: delete interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název zadaného rozhraní, ze kterého chcete odstranit nebo odebrat konfiguraci zjišťování směrovačů. Poznámky: U zadaného rozhraní odstraní konfiguraci zjišťování směrovačů. Příklady: delete interface name="Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip routerdiscovery delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní informace o zjišťování směrovačů. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
Změní informace o zásadě předpony.
netsh routing ip show mfe
Zobrazí položky vícesměrového předávání.
netsh ras add multilink
Přidá na seznam typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh firewall set service
Nastaví konfiguraci služby v nastavení brány firewall.
netsh routing ip ospf delete neighbor
Odstraní určeného souseda protokolu OSPF.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní informace o zjišťování směrovačů. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/delete/interface.htm
0.14
21877

Excel Zellen in Tabelle sind verbunden, kann man die wieder trennen?

 /

Install the media player on Windows 10!

 /

joyGetPosEx-Funktion zum abfragen der Joystick / Controller Position!

 /

Deaktivieren vom schnellen Start in Windows 10, aber wie!

 /

Selecting only one line in the Windows Word document!

 /

Extend the output memory of the CMD prompt!

 /

Can I create a PDF from Screenshot or other Images?

 /

Prevents the PC from going off or shutting down! 

 /

Help, can not customize the language on Samsung mobile phone with Android!

 /

Per cmd Befehl x64, oder x32 abfragen, kann man das?

 /

Who wants to see soccer ball as mouse tracks on the desktop!

 /

Query startup programs via the command line or PowerShell!

 /