NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery delete interface ? Použití: delete interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název zadaného rozhraní, ze kterého chcete odstranit nebo odebrat konfiguraci zjišťování směrovačů. Poznámky: U zadaného rozhraní odstraní konfiguraci zjišťování směrovačů. Příklady: delete interface name="Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip routerdiscovery delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní informace o zjišťování směrovačů. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
Změní informace o zásadě předpony.
netsh routing ip show mfe
Zobrazí položky vícesměrového předávání.
netsh ras add multilink
Přidá na seznam typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh firewall set service
Nastaví konfiguraci služby v nastavení brány firewall.
netsh routing ip ospf delete neighbor
Odstraní určeného souseda protokolu OSPF.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/delete/interface.htm

0.061

Activate the Auto Backup Feature in QuickTextPaste!

 /

For what the flipped and rotated image search?

 /

Switch language or translate Windows Standby blocker into my language?

 /

Disable Bitlocker, Windows-10?

 /

Ich habe eine Frage, kann jemand sehen, ob ich auf seinem facebook Profil war? Und wenn ja, wie?

 /

How to open in Windows 8.1/10 the program path through the task manager while the program is running?

 /

Can I change drive name in windows 10, how to?

 /

Set the folder permissions for Everyone on Windows-7 (10, 8.1), how to?

 /