NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery delete interface ? Format: delete interface [name=] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på den grænseflade du vil slette eller fjerne konfiguration af routersøgning fra. Bemærkninger: Sletter konfigurationen af routersøgning fra en angivet grænseflade. Eksempel: delete interface name="LAN-forbindelse"

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip routerdiscovery delete interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter oplysninger om routers?gning. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
?ndrer oplysninger for pr?fikspolitikken.
netsh routing ip show mfe
Viser poster for multicast-afsendelse
netsh ras add multilink
F?jer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om
netsh firewall set service
Indstiller konfigurationen af firewall-tjeneste.
netsh routing ip ospf delete neighbor
Sletter den angivne OSPF-nabo.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/delete/interface.htm
0.093

Switch to bold font on Windows 10 system-wide, but how to?

 /

Access to hidden options in Windows Explorer, via mouse!

 /

The correct size of the paging file in Windows 10?

 /

Windows-8.1 / 10 on-screen keyboard, (find, start, run)?

 /

Preview the PDF output file!

 /

Can i compress the non compressible files with 7-zip?

 /

Windows-10 Standard User Konto zum Gast- Benutzer machen, wie geht das?

 /

The columns chaos - a never-ending story in Quad-Explorer?

 /