netsh ras add multilink - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » multilink

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add multilink ? add multilink [type = ] MULTI|BACP Přidá na seznam typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP. type - typ MULTI - Zajišťuje relace vícenásobného připojení protokolem PPP. BACP - Zajišťuje protokol BACP (Bandwidth Allocation Control Protocol).

NETSH / RAS / ADD / MULTILINK

netsh ras add multilink - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá na seznam typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, multilink, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show test
Zobrazí všechny kategorie a provede všechny testy.
netsh routing ip nat delete portmapping
Z rozhraní NAT odstraní mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy set v4tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras ipx set access
Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.
netsh interface ip set wins
Nastaví adresy a režim serveru WINS.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá na seznam typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/add/multilink.htm
0.218
20438

Soll ich Windows Vista, oder Windows-7 kaufen?

 /

How can i translate MultiClipBoardSlots in my language?

 /

Habe ich Windows 10 Redstone 4 oder 5 (Creators, Version, System)?

 /

Can I use Send-To feature to run Programs from Send-To in Windows 7/8.1?

 /

Worauf sollte ich bei der Umstellung von Windows-XP auf Windows 7 achten?

 /

How can I set up printer, or the page at the directory printout?

 /

Was ist besser x64, x32, x86 Version von Desktop-OK unter Windows?

 /

Quick-Links Ordner unter MS Windows finden für die Datei-Explorer-Ansichten!

 /

KO Timer more options for the Process and APP Terminator on Windows (10, 8.1, ...)!

 /

GetWindowText error Fehlermeldung?

 /

Wann endet der Support bei Windows Server 2012?

 /

Quick view and preview change Windows 10 (fast access)!

 /