netsh ras add multilink - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » multilink

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add multilink ? add multilink [type = ] MULTI|BACP Přidá na seznam typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP. type - typ MULTI - Zajišťuje relace vícenásobného připojení protokolem PPP. BACP - Zajišťuje protokol BACP (Bandwidth Allocation Control Protocol).

NETSH / RAS / ADD / MULTILINK

netsh ras add multilink - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá na seznam typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, multilink, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show test
Zobrazí všechny kategorie a provede všechny testy.
netsh routing ip nat delete portmapping
Z rozhraní NAT odstraní mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy set v4tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras ipx set access
Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.
netsh interface ip set wins
Nastaví adresy a režim serveru WINS.







Windows-10





Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?





Přidá na seznam typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/add/multilink.htm
0.203
20438

More mouse functions and settings about options menu!

 /

Help, my Windows 10 taskbar is getting full quickly, what can I do?

 /

send_tab and send_enter command in Windows, how to?

 /

Example 78 percent similarity in Find.Same.Images.OK!

 /

Can I use the Windows 10 Password Reset-Disk?

 /

A digital desktop clock for Windows with various settings!

 /

Was sind Hintergrundprogramme?

 /

How can I start the program at a certain time CMD, with examples?

 /

How to change password, remove or create a new on Windows 10 or Server?

 /

Don't Sleep Auto-Start Windows 10, 8.1, 7 ...?

 /

Unattractive aspect ratio when scanning with WinScan2PDF?

 /

Tree-List-View-Hybrid-OK in Mein-Platz!

 /