NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » multilink

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add multilink ? add multilink [type = ] MULTI|BACP Přidá na seznam typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP. type - typ MULTI - Zajišťuje relace vícenásobného připojení protokolem PPP. BACP - Zajišťuje protokol BACP (Bandwidth Allocation Control Protocol).

NETSH / RAS / ADD / MULTILINK

netsh ras add multilink - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá na seznam typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, multilink, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show test
Zobrazí všechny kategorie a provede všechny testy.
netsh routing ip nat delete portmapping
Z rozhraní NAT odstraní mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy set v4tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras ipx set access
Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.
netsh interface ip set wins
Nastaví adresy a režim serveru WINS.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá na seznam typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/add/multilink.htm
0.171
20438

Right Q-Dir Version!

 /

Can I start QuickTextPaste minimized to tray?

 /

Wo ist der Senden an Ordner in Windows 10,(finden, öffnen, bearbeiten)?

 /

Create A Share via Shared Folder Wizard in Windows 10!

 /

Direct Download free antivirus software for Windows from Microsoft (7,8,Vista,xp)!

 /

12-Ants for all Windows OS Desktops!

 /

Ich will Q-Dir öffnen, mit bestimmten Einstellungen, von der Taskleiste aus!

 /

Ist der Download von FireFox auf firefox.de die offizielle Downloadadresse?

 /

Can i do a Touch Screen Calibration on Windows-10 Tablets and PC?

 /

Automatic paste texts under Windows, why, wath for?

 /

Unter Windows den Zugriff auf Wechsel- Medien Datenträger unterbinden!

 /

Change font size and type for programs on Windows 10 and 8.1!

 /