NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » multilink

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add multilink ? add multilink [type = ] MULTI|BACP Přidá na seznam typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP. type - typ MULTI - Zajišťuje relace vícenásobného připojení protokolem PPP. BACP - Zajišťuje protokol BACP (Bandwidth Allocation Control Protocol).

NETSH / RAS / ADD / MULTILINK

netsh ras add multilink - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá na seznam typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, multilink, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show test
Zobrazí všechny kategorie a provede všechny testy.
netsh routing ip nat delete portmapping
Z rozhraní NAT odstraní mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy set v4tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras ipx set access
Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.
netsh interface ip set wins
Nastaví adresy a režim serveru WINS.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/add/multilink.htm
0.062

Windows-8 and 8.1 on Oracle VM VirtualBox, i got an error message during installation!

 /

Do I have Windows 10 Redstone 4 or 5 (Creators, Version, System)?

 /

Trace Route O.K. path of your data packets over the internet!

 /

Create Internet Shortcut in the Windows 10 Start Menu?

 /

How to set in Windows 8.1 / 10 associations for file type: open with multiple programs or apps?

 /

Changed the Don't Sleep the power saving options on the system?

 /

Was sind Unicode-Schriftarten?

 /

Zeiger Stab Neon-Gelb Metallisch am Windows Desktop!

 /