NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » test

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show test ? Použití: show test Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Například: show test show test /p show test /v

NETSH / DIAG / SHOW / TEST

netsh diag show test - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí všechny kategorie a provede všechny testy. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, test, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp show rasgrouptable
Zobrazí se tabulka skupiny hostitelů pro rozhraní vzdálených klientů.
netsh interface ipv6 uninstall
Provede odinstalování protokolu IPv6.
netsh routing ipx help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ip delete pool
Odstraní všechny rozsahy z fondu statických adres IP.
netsh interface ip
Změny kontextu `netsh interface ip'.
netsh routing ip ospf show neighbor
Zobrazí sousední směrovače protokolu OSPF.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/test.htm

0.093

Drag and Drop Problem when use Always Mouse Wheel drag feature!

 /

Adjust screen brightness on Windows-10 tablet PC via Mobility Center!

 /

Wann Unicode-Version und wann Ansi-Version?

 /

Find Character Map for Windows 10? (start, run, download)

 /

How can I block to open *.zip, *.rar *.cab folder in explorer view?

 /

Wozu brauche ich den send_tab / send_enter Befehl (Windows)?

 /

View and delete partitions on Windows-8.1, 8 and 10, how to  ?

 /

MS-Excel Euro Summe berechnen lassen, aber wie?

 /