NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » test

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show test ? Použití: show test Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Například: show test show test /p show test /v

NETSH / DIAG / SHOW / TEST

netsh diag show test - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí všechny kategorie a provede všechny testy. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, test, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp show rasgrouptable
Zobrazí se tabulka skupiny hostitelů pro rozhraní vzdálených klientů.
netsh interface ipv6 uninstall
Provede odinstalování protokolu IPv6.
netsh routing ipx help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ip delete pool
Odstraní všechny rozsahy z fondu statických adres IP.
netsh interface ip
Změny kontextu `netsh interface ip'.
netsh routing ip ospf show neighbor
Zobrazí sousední směrovače protokolu OSPF.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/test.htm
0.109

Auf der Suche nach einem Super duper Datei Explorer für Windows!

 /

DesktopOK isn't saving my desktop icons. How do i uninstall it?

 /

File and Files?

 /

Wo kann ich bitte den Vorschaufilter einstellen im Datei Explorer?

 /

How can I remove files and folders from the file time list?

 /

Add to MS File-Explorer Context Menu?

 /

Auto Run a program when Windows-10 starts, how to?

 /

Ich möchte Q-Dir per Startparameter mit einem bestimmten Laufwerk im ersten Ordnerfenster starten?

 /