NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » test

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show test ? Použití: show test Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Například: show test show test /p show test /v

NETSH / DIAG / SHOW / TEST

netsh diag show test - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí všechny kategorie a provede všechny testy. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, test, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp show rasgrouptable
Zobrazí se tabulka skupiny hostitelů pro rozhraní vzdálených klientů.
netsh interface ipv6 uninstall
Provede odinstalování protokolu IPv6.
netsh routing ipx help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ip delete pool
Odstraní všechny rozsahy z fondu statických adres IP.
netsh interface ip
Změny kontextu `netsh interface ip'.
netsh routing ip ospf show neighbor
Zobrazí sousední směrovače protokolu OSPF.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/test.htm

0.061

What is Portable Freeware/Software?

 /

Beim Einfügen über Strg+Alt erscheint immer das Menü, warum?

 /

Quickly paste often used text in Windows via Clipboard Copy / Paste commands!

 /

Disable Please Sleep in Don't Sleep?

 /

Uninstall Desktop Calendar from the Windows Desktop!

 /

Suggestions from users for the Quad Explorer!

 /

Wie kann man Dokumente als pdf in Windows 8 scannen (Win 7, 8.1, 10)?

 /

Problem with path to your own ini file with quotes!

 /