NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » help

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx help ? Použití: help Poznámky: Zobrazí seznam příkazů.

NETSH / ROUTING / IPX / HELP

netsh routing ipx help - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí seznam příkazů. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, help, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer delete
Odstraní položky.
netsh diag show computer
Zobrazí informace týkající se počítače.
netsh routing ip nat add ftp
Povolí server proxy FTP.
netsh interface portproxy add v6tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras ip set addrassign
Nastaví metodu, podle které server RAS
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí seznam příkazů. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/help.htm
0.155
13967

Group policy update on Windows 11, 10, ... command line!

 /

Windows 10/11 Home set up, configure and delete guest account!

 /

Windows Server 2019, 2016, 2012 Strato neu starten?

 /

Image / Scan: Fit to the Page or Crop to the PDF Page!

 /

Change image of Windows 8.1 and 10 lock screen (select, delete)!

 /

Can I Fix Bad Desktop Icons in Windows 10/11?

 /

Forget the Font Name!

 /

Start Long-Term Memory RAM-Test and wait for incorrect accesses!

 /

Problems if try to run a downloaded program from Internet on Windows-8.1?

 /

Windows 11 virtual memory settings!

 /

What is a federal trojan?

 /

Select the speaker for playback in Windows 11!

 /