NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » add » v6tov6

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy add v6tov6 ? Použití: add v6tov6 [listenport=]| [connectaddress=]| [[connectport=]|] [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametry: Parametr Hodnota listenport - port IPv6, na kterém se má naslouchat; connectaddress - adresa IPv6, ke které se má provést připojení; connectport - port IPv6, ke kterému se má provést připojení; listenaddress - adresa IPv6, na které se má naslouchat; protocol - používaný protokol; nyní je podporován pouze protokol TCP. Poznámky: Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / ADD / V6TOV6

netsh interface portproxy add v6tov6 - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, add, v6tov6, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip set addrreq
Nastaví, zda mají mít klienti právo vyžádat si svou vlastní adresu IP.
netsh interface ip delete arpcache
Vyprázdní mezipaměť ARP pro jedno nebo všechna rozhraní.
netsh routing ip relay add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh p2p help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh winsock reset
Resetuje katalog Winsock do čistého stavu.
netsh routing ip delete interface
Odstraní předávání mezi protokoly IP na zadaném rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/add/v6tov6.htm
0.14
25382

Can I create an Internet shortcut in the Windows 11 start menu?

 /

Hard disk does not start, clicks are heard?

 /

How does the reading out of the texts work with this program?

 /

Kalibrierung der Bildschirmfarben unter Windows-10/11 bei Laptops und PCs?

 /

How can I block to open *.zip, *.rar *.cab directory in explorer view?

 /

Verzeichnis mit mehreren Verzeichnissen erstellen per Adressleisten Befehl!

 /

How can I in How-To!

 /

Smart 3D Benchmark for MS Windows 11, 10, ... etc. and MS Server OS!

 /

Create hard links and soft links under Windows via command prompt!

 /

How can I start the cmd.exe (run, open, find)?

 /

Alte Datei Explorer Windows 11 Desktop Verknüpfung!

 /

ShellExecuteEx function, search in LPCITEMIDLIST!

 /