NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » add » v6tov6

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy add v6tov6 ? Použití: add v6tov6 [listenport=]| [connectaddress=]| [[connectport=]|] [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametry: Parametr Hodnota listenport - port IPv6, na kterém se má naslouchat; connectaddress - adresa IPv6, ke které se má provést připojení; connectport - port IPv6, ke kterému se má provést připojení; listenaddress - adresa IPv6, na které se má naslouchat; protocol - používaný protokol; nyní je podporován pouze protokol TCP. Poznámky: Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / ADD / V6TOV6

netsh interface portproxy add v6tov6 - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, add, v6tov6, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip set addrreq
Nastaví, zda mají mít klienti právo vyžádat si svou vlastní adresu IP.
netsh interface ip delete arpcache
Vyprázdní mezipaměť ARP pro jedno nebo všechna rozhraní.
netsh routing ip relay add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh p2p help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh winsock reset
Resetuje katalog Winsock do čistého stavu.
netsh routing ip delete interface
Odstraní předávání mezi protokoly IP na zadaném rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/add/v6tov6.htm
0.265
25382

How to find WordPad in Windows 8.1 (start, open ,run)?

 /

Can I remove the annoying vermin from my Windows desktop?

 /

How to change the Home-Group Password on Windows-7?

 /

What is the difference between Windows 8 x64 to x86,x32 and Win 8.1?

 /

Managing Layout profiles from Task-Bar (Windows Desktops)!

 /

What if the Window-7 or Windows-8 activation period has expired?

 /

Can I use the bugs commercially on my office PC?

 /

The free Text Editor for Windows 10!

 /

OneDrive kann keine Verbindung mit Windows herstellen!

 /

Wo ist die Soft-Refresh in der Quad-Explorer-Listenansicht?

 /

Windows 10 bei Update-Problem zurücksetzen (Reset machen)!

 /

Windows 8.1 and 10 keyboard speed (faster, slower and repeat)!

 /