netsh interface portproxy add v6tov6 - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » add » v6tov6

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy add v6tov6 ? Kullanım: add v6tov6 [listenport=]| [connectaddress=]| [[connectport=]|] [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametreler: Etiket Değer listenport - Dinlemenin yapılacağı IPv6 bağlantı noktası. connectaddress - Bağlanılacak IPv6 adresi. connectport - Bağlanılacak IPv6 bağlantı noktası. listenaddress - Dinlemenin yapılacağı IPv6 adresi. protocol - Kullanılacak protokol. Şu anda yalnızca TCP destekleniyor. Açıklamalar: IPv6 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy bağlantısı yapmak için kullanılacak bir girdi ekler.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / ADD / V6TOV6

netsh interface portproxy add v6tov6 - Windows 2000/XP - Komutları IPv6 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy ba?lant?s? yapmak için kullan?lacak bir girdi ekler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, add, v6tov6, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip set addrreq
?stemcilerin kendi IP adreslerini isteyip isteyemeyece?ini ayarlar.
netsh interface ip delete arpcache
Bir veya tüm arabirimler için ARP önbelle?ini temizler.
netsh routing ip relay add
Bir yap?land?rma giriºini tabloya ekler.
netsh p2p help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh winsock reset
Winsock Katalo?u'nu düzgün bir duruma döndürür.
netsh routing ip delete interface
Belirtilen arabirim üstünde IP iletimini siler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

IPv6 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy ba?lant?s? yapmak için kullan?lacak bir girdi ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/add/v6tov6.htm
0.171
22262

How can i preview images in File Explorer Views?

 /

A classic desktop clock for Windows with various settings!

 /

What is a documents folder?

 /

Can I turn off the clicking sound in ms internet explorer?

 /

Microsofts Lösungen für MAC!

 /

Desktop Pointer Stick as an Blue Office Clamp for Windows!

 /

Was bedeutet Wiederherstellen der Zwischenablage in MultiClipBoardSlots?

 /

Address bar rules in explorer views, almost like in MS Windows Explorer!

 /

What internet browsers will work on Windows 7?

 /

Microsoft Office 365 Desktop shortcuts on Windows 10?

 /

How can I customize the font size in Explorer?

 /

Can i use the classic Windows XP Explorer.exe in Windows 10 or 8.1?

 /