NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete » arpcache

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete arpcache ? Kullanım: delete arpcache [name=] Parametreler: Etiket Değer name - Belirli bir arabirimin kolay adı. Ad belirtilmezse, tüm arabirimler için ARP önbellekleri temizlenir. Açıklamalar: Belirli bir arabirimde veya tüm arabirimlerde Adres Çözümleme İletişim Kuralı (ARP) önbelleğini temizler. Örnek: delete arpcache delete arpcache name="Yerel Ağ Bağlantısı"

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE / ARPCACHE

netsh interface ip delete arpcache - Windows 2000/XP - Komutları Bir veya tüm arabirimler için ARP önbelle?ini temizler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, arpcache, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip delete scope
Bir çok noktaya yay?n kapsam?n? siler.
netsh interface ipv6 isatap set state
ISATAP durumunu ayarlar.
netsh routing ip set loglevel
Genel günlü?e alma düzeyini ayarlar.
netsh ras aaaa set acctserver
Bir hesap sunucusunun özelliklerini ayarlar.
netsh firewall dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf add
Bir yap?land?rma giriºini tabloya ekler.
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete/arpcache.htm
0.046

Download DirectX 11 für Windows 7 (Direct3D 11)!

 /

X64, EM64T oder IA64 Prozessoren, wo ist der Unterschied?

 /

Probleme beim ersten Ausführen von Programmen unter Windows 8.1?

 /

Hilfe! Standard-Schriftart fett ist der Tot für meine Augen!

 /