NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete » arpcache

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete arpcache ? Sposób użycia: delete arpcache [name=] Parametry: Etykieta Wartość name - Przyjazna nazwa określonego interfejsu. Jeśli nazwa nie zostanie określona, bufory ARP dla wszystkich interfejsów zostaną opróżnione. Uwagi: opróżnia bufor protokołu rozpoznawania adresów (ARP) w podanym interfejsie lub we wszystkich interfejsach. Przykłady: delete arpcache delete arpcache name="Połączenie lokalne"

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE / ARPCACHE

netsh interface ip delete arpcache - Windows 2000/XP - polecenie Opróżnia bufor ARP dla jednego lub wszystkich interfejsów. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, arpcache, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp show global
Pokazuje konfigurację programu przydzielania DHCP.
netsh interface ipv6 delete route
Usuwa trasę IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery help
Wyświetla listę poleceń.
netsh ras aaaa add authserver
Dodaje serwer uwierzytelnień RADIUS.
netsh firewall
Zmiany w kontekście `netsh firewall'.
netsh routing ip nat set global
Zmienia globalne parametry NAT.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete/arpcache.htm
0.108

QuickTextPaste Video!

 /

How to change Computer name and workgroup name (settings) in Windows 7?

 /

Why do some file/folder sizes have underline? I would like to disable!

 /

A classic desktop clock for Windows with various settings!

 /

User Requests?

 /

Wie funktioniert das Mounten von VHD ohne Zusatzsoftware in Windows-7?

 /

Windows 10 all apps folder (open, find, delete, cleen)?

 /

Is OneLoupe a magnifier with Windows dual monitors support?

 /