NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. delete - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. reset - Resetuje protokół TCP/IP i składniki pokrewne do stanu czystego. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / INTERFACE / IP

netsh interface ip - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh interface ip'. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa set authserver
Ustawia właściwości serwera uwierzytelniania.
netsh firewall set
Ustawia konfigurację zapory.
netsh routing ip ospf add neighbor
Dodaje sąsiada protokołu OSPF.
netsh interface show credentials
Pokazuje poświadczenia używane do łączenia się z tym interfejsem.
netsh routing ipx sap delete filter
Usuwa wpis filtru protokołu z listy filtrów.
netsh ras show multilink
Pokazuje typy łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmiany w kontekście `netsh interface ip'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip.htm
0.265
14181

Der Remote Desktop Port bei Windows?

 /

Setup the Auto Startup Manager on Android mobile smart phone excluding additional software?

 /

Öffnen, Schließen, Laufwerk, DVD Auswerfen, USB, CD, Blue-Ray!

 /

Datenträgerprüfung im Windows-10 Explorer!

 /

How do i use the Quad-Directory internal file association rules eg 7-Zip?

 /

Can I install Windows-10 from the USB stick, if so, how to?

 /

Enable Remote Desktop on Windows-10 Home, can I?

 /

Can I download the Windows 7 test version (2019)?

 /

Desktop-OK den Zugriff beim Defender Ordner-Schutz W10 gewähren!

 /

Wie kann ich Windows-7 Sprachdateien, bzw. Sprach-Pakete installieren?

 /

Double-click with the mouse on a space and a directory level higher!

 /

A List of Windows Shell:Folders Commands?

 /