netsh interface ip - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. delete - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. reset - Resetuje protokół TCP/IP i składniki pokrewne do stanu czystego. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / INTERFACE / IP

netsh interface ip - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh interface ip'. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa set authserver
Ustawia właściwości serwera uwierzytelniania.
netsh firewall set
Ustawia konfigurację zapory.
netsh routing ip ospf add neighbor
Dodaje sąsiada protokołu OSPF.
netsh interface show credentials
Pokazuje poświadczenia używane do łączenia się z tym interfejsem.
netsh routing ipx sap delete filter
Usuwa wpis filtru protokołu z listy filtrów.
netsh ras show multilink
Pokazuje typy łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjowałWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmiany w kontekście `netsh interface ip'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip.htm
0.125
14181

Windows 10 1803 / 1809 Spring Creators und Redstone Update hängt!

 /

Grouping and possibilities in Quad-Explorer Q-Dir!

 /

Kann mein MS-Surface mit Windows 10 durch diese kleinen Insekten beschädigt werden!

 /

Modify Recycle Bin in Windows 10, can I?

 /

Was ist eine Datenträgerverwaltung?

 /

Dateimanager Q-Dir auf Windows-8.1 (Explorer, test, Verifikation)?

 /

Was ist / sind Druckerschnittstellen?

 /

Turn off and Enable Column in Explorer Listview of Q-Dir!

 /

Auto Run a program when Windows-10 starts, how to?

 /

Auto login excluding password on Windows 7 (Can I)?

 /

Can I install Windows-10 from the USB stick, if so, can I?

 /

Can i have a separate tree view for each explorer list view?

 /