NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip reset ? Sposób użycia: reset [name=] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa pliku, do którego mają być dołączone informacje o tym, które ustawienia zresetowano. Uwagi: resetuje protokół TCP/IP i składniki pokrewne do stanu czystego. Przykłady: reset resetlog.txt

NETSH / INTERFACE / IP / RESET

netsh interface ip reset - Windows 2000/XP - polecenie Resetuje protokół TCP/IP i składniki pokrewne do stanu czystego. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat show
Wyświetla informacje.
netsh interface portproxy show v6tov4
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv6 przez serwer proxy do protokołu IPv4.
netsh routing ipx rip show
Wyświetla informacje o konfiguracji.
netsh ras set tracing
Włącza/wyłącza rozszerzone śledzenie składnika.
netsh interface ip show joins
Wyświetla łącznie grupy multiemisji.
netsh routing ip reset
Resetuje routing IP do stanu czystego.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Resetuje protokół TCP/IP i składniki pokrewne do stanu czystego. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/reset.htm
0.187
17976

How does this tool improve print quality on the printer?

 /

Where is the NotePad in Windows 10, how to open the Pad?

 /

Desktop Uhr aus Silber ohne Transparenz!

 /

Wie kann ich bei Windows 7, 8.1, 10 das Windows Snap aktivieren, bzw. deaktivieren?

 /

Uninstall or delete Windows 8.1 / 10 Applications!

 /

So many folders in the directory tree in Windows 10 Explorer, why?

 /

Can I also do something else, not only Search queries for internet?

 /

Wer braucht so einen Unsinn wie Mausspuren am modernen Windows 10 OS?

 /

What brings the user the Dual View and cloning in the Font Viewer?

 /

Connect PC monitor to Mac Book or LED TV, but how!

 /

GetWindowText for Windows read out the window text on all OS!

 /

Can I displays all network connections and listening ports?

 /