NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip reset ? Sposób użycia: reset [name=] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa pliku, do którego mają być dołączone informacje o tym, które ustawienia zresetowano. Uwagi: resetuje protokół TCP/IP i składniki pokrewne do stanu czystego. Przykłady: reset resetlog.txt

NETSH / INTERFACE / IP / RESET

netsh interface ip reset - Windows 2000/XP - polecenie Resetuje protokół TCP/IP i składniki pokrewne do stanu czystego. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat show
Wyświetla informacje.
netsh interface portproxy show v6tov4
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv6 przez serwer proxy do protokołu IPv4.
netsh routing ipx rip show
Wyświetla informacje o konfiguracji.
netsh ras set tracing
Włącza/wyłącza rozszerzone śledzenie składnika.
netsh interface ip show joins
Wyświetla łącznie grupy multiemisji.
netsh routing ip reset
Resetuje routing IP do stanu czystego.








... Windows-10




Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To




Resetuje protokół TCP/IP i składniki pokrewne do stanu czystego. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/reset.htm
0.171
17976

Can I restore download directory view in Windows 11 and 10!

 /

Alle Sticky Notes auf einmal wieder sichtbar werden lassen!

 /

Block APPs and desktop programs under Windows 10 (prevent them from starting)!

 /

Windows and Native resolution?

 /

What for are the Lines and Buttons at the root in Tree-View ?

 /

Für jede Explorer Ansicht einen eigenen Verzeichnisbaum in Q-Dir?

 /

What is an address bar?

 /

How many snowflakes should I use with Ultra HD monitors?

 /

Can I recover files from Recycle Bin in Windows 10 and 11?

 /

What is a timer?

 /

Disable Google Chrome auto update on Windows 10 or 11!

 /

GetWindowText und Kopieren von Text in die Zwischenablage!

 /