netsh » interface » ip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: set address - Ustawia adres IP lub bramę domyślną dla określonego interfejsu. set dns - Ustawia tryb i adresy serwera DNS. set wins - Ustawia tryb i adresy serwera WINS.

NETSH / INTERFACE / IP / SET


Quick - Link:
netsh routing ip ospf delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh routing ipx sap set global
Aktualizuje globalną konfigurację protokołu.
netsh interface ipv6 6to4 set interface
Ustawia informacje o konfiguracji interfejsu 6to4.
netsh p2p pnrp diagnostics help
Wyświetla listę poleceń.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQUstawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/set.htm
0.046
14171

Why adjust the Windows Energy Options automatically?

Was bitte ist DirectX 12 Ultimate?

Was ist der Unterschied Windows 10X vs. Windows 10?

Activate Paragraph format characters in MS Word, how can I turn it on!

Change the screen buffer size of the Windows 11, 10, ... command prompt!

Move Files with Powershell and CMD (examples)!(0)