NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » 6to4 » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 6to4 set interface ? Sposób użycia: set interface [[name=]] [[routing=](enabled|disabled|default)] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu. routing - Określa, czy działanie ma być działaniem routera. Uwagi: Ustawia informacje o konfiguracji interfejsu 6to4. Przykłady: set interface "Prywatny" enabled

NETSH / INTERFACE / IPV6 / 6TO4 / SET / INTERFACE

netsh interface ipv6 6to4 set interface - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia informacje o konfiguracji interfejsu 6to4. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, 6to4, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 add 6over4tunnel
Tworzy interfejs 6over4.
netsh routing ip rip show global
Pokazuje parametry globalne protokołu RIP.
netsh p2p pnrp peer delete registration
Wyrejestrowywuje nazwy elementów równorzędnych.
netsh diag show dns
Wyświetla adres serwery DNS dla każdej z kart.
netsh routing ip nat add interface
Konfiguruje NAT w określonym interfejsie.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Usuwa wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/6to4/set/interface.htm

0.062

The file associations on Windows 8.1 Metro applications are frustrating!

 /

Where is the difference between favorites and Quick links?

 /

How to scan to pdf in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /

Open and Change Windows-10 Control-Panel to classic view (find, start)?

 /

Which version of Windows 8 is right for me?

 /

Where can I change my Windows-10 homegroup password?

 /

Windows Desktop Icon Abstände verkleinern!

 /

In Windows 8 (8.1, 10) komprimierte Dateien bei der Datei Suche einbeziehen, oder ausschließen (.ZIP, .CAB usw.)!

 /