NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » 6to4 » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 6to4 set interface ? Sposób użycia: set interface [[name=]] [[routing=](enabled|disabled|default)] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu. routing - Określa, czy działanie ma być działaniem routera. Uwagi: Ustawia informacje o konfiguracji interfejsu 6to4. Przykłady: set interface "Prywatny" enabled

NETSH / INTERFACE / IPV6 / 6TO4 / SET / INTERFACE

netsh interface ipv6 6to4 set interface - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia informacje o konfiguracji interfejsu 6to4. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, 6to4, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 add 6over4tunnel
Tworzy interfejs 6over4.
netsh routing ip rip show global
Pokazuje parametry globalne protokołu RIP.
netsh p2p pnrp peer delete registration
Wyrejestrowywuje nazwy elementów równorzędnych.
netsh diag show dns
Wyświetla adres serwery DNS dla każdej z kart.
netsh routing ip nat add interface
Konfiguruje NAT w określonym interfejsie.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Usuwa wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/6to4/set/interface.htm

0.078

Desktop Analog APP not from MS Windows 10 Store for Free!

 /

Is Pointer Stick not a joke program, who needs something like this?

 /

Find the Disk Manager in the Computer Management on Windows-10!

 /

Kann man in Windows-7/10 auch weitere Windows Komponenten hinzufügen, bzw. entfernen?

 /

How can i translate AutoHideDesktopIcons Free in my language?

 /

Portabler Einsatz vom Prozess-Killer unter Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Add Windows-7 Desktop Gadgets to Windows 8.1 or Windows-10!

 /

MS-Explorer search shortcut on the desktop in Windows 8.1/10!

 /