NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » delete » v4tov6

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy delete v4tov6 ? Sposób użycia: delete v4tov6 [listenport=]| [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametry: Etykieta Wartość listenport - Port IPv4 do nasłuchiwania. listenaddress - Adres IPv4 do nasłuchiwania. protocol - Protokół do użycia. Obecnie obsługiwany jest tylko TCP. Uwagi: usuwa wpis do nasłuchiwania dla IPv4 i do połączenia serwera proxy za pomocą IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / DELETE / V4TOV6

netsh interface portproxy delete v4tov6 - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, delete, v4tov6, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface ipv6 6to4 set interface
Ustawia informacje o konfiguracji interfejsu 6to4.
netsh routing ip rip delete peerfilter
Usuwa filtr dla zaakceptowanych serwerów równorzędnych.
netsh p2p pnrp diagnostics help
Wyświetla listę poleceń.
netsh diag ping loopback
Sprzężenie zwrotne usługi ping (127.0.0.1).
netsh routing ip igmp show interface
Wyświetla konfigurację interfejsu protokołu IGMP.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/delete/v4tov6.htm
0.093

How To Restore Windows-8.1 / 10 Files and Folders?

 /

I can not download the alternative command prompt for windows 10, why?

 /

Directory and Folder Printing under Windows 10 / 8.1 / 7!

 /

Start / Run Google chrome in the Metro Mode in Windows 8.1/8!

 /

Speichern und Wiederherstellen der Wi-Fi-Einstellungen in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

SmartScreen per CMD BATCH Befehl deaktivieren und aktivieren?

 /

Is there the Quad-Directory File Manager for Linux or Mac OS X?

 /

Stars on Windows desktop in the foreground!

 /