NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » delete » v4tov6

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy delete v4tov6 ? Format: delete v4tov6 [listenport=]| [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametre: Parameter Værdi listenport - Den IPv4-port, der skal lyttes på. listenaddress - Den IPv4-adresse, der skal lyttes på. protocol - Den protokol, der skal anvendes. På nuværende tidspunkt understøttes kun TCP. Bemærkninger: Sletter en port, der skal lyttes på, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / DELETE / V4TOV6

netsh interface portproxy delete v4tov6 - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, delete, v4tov6, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Tilf?jer et pr?ferenceniveau for en routingprotkol.
netsh interface ipv6 6to4 show routing
Viser 6to4-routingtilstanden.
netsh routing ip rip set interface
?ndrer en RIP-konfiguration p? en angivet gr?nseflade.
netsh p2p pnrp peer
?ndringer til 'netsh p2p pnrp peer'-konteksten.
netsh diag show adapter
Viser alle netv?rkskort.
netsh routing ip nat add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/delete/v4tov6.htm
0.249
24103

So übersetzen Sie DesktopOK in Ihrer Sprache!

 /

Startup Folder and all User Startup Folder for Windows 11!

 /

What is an illustration?

 /

Run Performance Test on Windows 7 ergo Windows Experience Index!

 /

Make Windows command prompt wider, can I?

 /

Can I view and use the fonts excluding installing the windows font file?

 /

Soll ich den offiziellen Windows 11 Download verwenden?

 /

Was sind Bild-Formate?

 /

Activate the boot animation in Windows 11 and 10!

 /

Status: Is downloaded - 100 percent and Windows 10 hangs?

 /

Windows 10/11 desktop icons are so big, why, how to change this?

 /

What is a PS2 printer port?

 /