NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » delete » v4tov6

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy delete v4tov6 ? Bruk: delete v4tov6 [listenport=]| [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametere: Kode Verdi listenport - IPv4-port det skal lyttes på. listenaddress - IPv4-adresse det skal lyttes på. protocol - Protokoll som skal brukes. Bare TCP støttes for øyeblikket. Merknader: Sletter en oppføring det lyttes på for IPv4 , og kobles til med proxy via IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / DELETE / V4TOV6

netsh interface portproxy delete v4tov6 - Windows 2000/XP - kommando Sletter en oppf?ring det skal lyttes p? og kobles til med proxy via IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, delete, v4tov6, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Legger til et foretrukket niv? for en ruteprotokoll.
netsh interface ipv6 6to4 show routing
Viser 6-til-4-rutingstilstanden.
netsh routing ip rip set interface
Endrer RIP-konfigurasjonen p? angitt grensesnitt.
netsh p2p pnrp peer
Endrer til konteksten "netsh p2p pnrp peer".
netsh diag show adapter
Viser alle kortene.
netsh routing ip nat add
Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/delete/v4tov6.htm

0.031

Windows Clock for Halloween Desktop Wallpaper!

 /

What does restore the clipboard in Multi Clipboard slots on Windows 10 (8.1, 7)?

 /

Thumbnail Previews in File Explorer on Windows 10, turn off on?

 /

Wo ist der Kennwortrücksetzdatenträger in Windows 10?

 /

Windows-10 Sperrbildschirm deaktivieren, wie kann man das?

 /

Wie kann man Windows-7 Schattenkopien löschen, bzw. bereinigen?

 /

Wie kann ich den BitLocker bei Windows 8.1 (8, 10) für die Laufwerkverschlüsselung aktivieren (starten, öffnen, einrichten)?

 /

Wo kann ich feststellen, ob SP1 bei meinem Windows-7 installiert ist?

 /