netsh » routing » ip » rip » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip set interface ? Bruk: set interface [name=] [[metric=]heltall] [[updatemode=]demand|periodic] [[announce=]none|rip1|rip1compat|rip2] [[accept=]none|rip1|rip1compat|rip2] [[expire=]heltall] [[remove=]heltall] [[update=]heltall] [[authmode=]authnone|authsimplepassword] [[tag=]heltall] [[unicast=]also|only|disable] [[accfiltmode=]include|exclude|disable] [[annfiltmode=]include|exclude|disable] [[password=]streng] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på grensesnittet der du konfigurerer RIP. metric - En metikkverdi for ruter basert på dette grensesnittet. updatemode - En av følgende verdier: demand: Bruk oppdatering i behovsmodus. periodic: Utfør oppdateringer basert på periodiske intervaller. announce - En av følgende verdier: none: Annonser alle ruter. rip1: Annonser bare RIP versjon 1-ruter. ripcompat: Annonser med RIP-versjonskompatibel modus. rip2: Annonser bare RIP versjon 2-ruter. accept - En av følgende verdier: none: Godta alle ruter. rip1: Godta bare RIP versjon 1-ruter. ripcompat: Godta med RIP-versjonskompatibel modus. rip2: Godta bare RIP versjon 2-ruter. expire - Ruteforeldelsesintervallet. remove - Rutefjerningsintervallet. update - Det fulle oppdateringsintervallet. authmode - En av følgende verdier: authnone: Ingen godkjenning kreves. authsimplepassword: Passordgodkjenning kreves. tag - Rutemerket. unicast - En av følgende verdier: also: Bruk også unicast. only: Bruk bare unicast-modus. disable: Deaktiver unicast-modus. accfiltmode - En av følgende verdier: include: Inkluder godkjennelsesfiltre. exclude: Ekskluder godkjennelsesfiltre. disable: Deaktiver godkjennelsesfiltre. annfiltmode - En av følgende verdier: include: Inkluder annonseringsfiltre. exclude: Ekskluder annonseringsfiltre. disable: Deaktiver annonseringsfiltre. password - Klartekstspassord (16 tegns maksimumslengde). Merknader: Aktiverer og konfigurerer RIP på et angitt grensesnitt. Eksempler: set interface "Lokal tilkobling" metric=2 updatemode=periodic Endrer RIP-konfigurasjonen på det lokale grensesnittet med metrikk- verdien 2, og til å utføre oppdateringer ved behov.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SET / INTERFACE


Quick - Link:
netsh interface ipv6 dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ip routerdiscovery set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh ras aaaa add authserver
Legger til en RADIUS godkjenningsserver.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQEndrer RIP-konfigurasjonen p? angitt grensesnitt. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/set/interface.htm
0.062
17892

Difference 7-Zip and Zip format, archive!

How can I reduce the size of the images from Windows 11, 10, ... Explorer?

HP Laserjet III, 4, 5, Plus, Driver x64, x32, Windows 11, 10, 8.1, 7, ...!

Pixel Farbe abfragen mit Hilfe von Programm Argument!

Color filter for files and directorys in Explorer views eg MP3, but how?

Can not drag In Explorer View at Windows Admin Mode!(0)