NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip set interface ? Bruk: set interface [name=] [[metric=]heltall] [[updatemode=]demand|periodic] [[announce=]none|rip1|rip1compat|rip2] [[accept=]none|rip1|rip1compat|rip2] [[expire=]heltall] [[remove=]heltall] [[update=]heltall] [[authmode=]authnone|authsimplepassword] [[tag=]heltall] [[unicast=]also|only|disable] [[accfiltmode=]include|exclude|disable] [[annfiltmode=]include|exclude|disable] [[password=]streng] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på grensesnittet der du konfigurerer RIP. metric - En metikkverdi for ruter basert på dette grensesnittet. updatemode - En av følgende verdier: demand: Bruk oppdatering i behovsmodus. periodic: Utfør oppdateringer basert på periodiske intervaller. announce - En av følgende verdier: none: Annonser alle ruter. rip1: Annonser bare RIP versjon 1-ruter. ripcompat: Annonser med RIP-versjonskompatibel modus. rip2: Annonser bare RIP versjon 2-ruter. accept - En av følgende verdier: none: Godta alle ruter. rip1: Godta bare RIP versjon 1-ruter. ripcompat: Godta med RIP-versjonskompatibel modus. rip2: Godta bare RIP versjon 2-ruter. expire - Ruteforeldelsesintervallet. remove - Rutefjerningsintervallet. update - Det fulle oppdateringsintervallet. authmode - En av følgende verdier: authnone: Ingen godkjenning kreves. authsimplepassword: Passordgodkjenning kreves. tag - Rutemerket. unicast - En av følgende verdier: also: Bruk også unicast. only: Bruk bare unicast-modus. disable: Deaktiver unicast-modus. accfiltmode - En av følgende verdier: include: Inkluder godkjennelsesfiltre. exclude: Ekskluder godkjennelsesfiltre. disable: Deaktiver godkjennelsesfiltre. annfiltmode - En av følgende verdier: include: Inkluder annonseringsfiltre. exclude: Ekskluder annonseringsfiltre. disable: Deaktiver annonseringsfiltre. password - Klartekstspassord (16 tegns maksimumslengde). Merknader: Aktiverer og konfigurerer RIP på et angitt grensesnitt. Eksempler: set interface "Lokal tilkobling" metric=2 updatemode=periodic Endrer RIP-konfigurasjonen på det lokale grensesnittet med metrikk- verdien 2, og til å utføre oppdateringer ved behov.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SET / INTERFACE

netsh routing ip rip set interface - Windows 2000/XP - kommando Endrer RIP-konfigurasjonen p? angitt grensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group resolve
L?ser en deltaker i gruppen og viser dens adresser.
netsh show helper
List alle toppniv?hjelpere.
netsh routing ip autodhcp uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh interface ipv6 dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ip routerdiscovery set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh ras aaaa add authserver
Legger til en RADIUS godkjenningsserver.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer RIP-konfigurasjonen p? angitt grensesnitt. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/set/interface.htm
0.265
17892

What is a print preview?

 /

How to create Installation DVD from the ISO file of Windows 8.1 or 10!

 /

Mehrere Instanzen derselben App mit Administratorberechtigungen, aber wie?

 /

Run in windows 8.1 / 10 (find, dialog, box, start, open)?

 /

Start Long-Term Memory RAM-Test and wait for incorrect accesses!

 /

What is a drive letter?

 /

Hide when run: commands, favorite cmd-s in Run-Command - Windows 10, 11, 8.1, 7!

 /

Can I show Control Panel, My Computer, Network on Windows 8, 8.1 Desktop and Win 10?

 /

Define Hot-Key, for the program or the drive Eject or Open Close Menu!

 /

I would like to turn off Auto-Expand of Folders!

 /

How to delete or remove applications on Facebook.com and chainge the settings?

 /

I search for countdown watch, for breaks in Events, Conferences, Lectures and Meetings?

 /