NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ rip ğ set ğ interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip set interface ? Kullanım: set interface [name=] [[metric=]tamsayı] [[updatemode=]demand|periodic] [[announce=]none|rip1|rip1compat|rip2] [[accept=]none|rip1|rip1compat|rip2] [[expire=]tamsayı] [[remove=]tamsayı] [[update=]tamsayı] [[authmode=]authnone|authsimplepassword] [[tag=]tamsayı] [[unicast=]also|only|disable] [[accfiltmode=]include|exclude|disable] [[annfiltmode=]include|exclude|disable] [[password=]dize] Parametreler: name - RIP eklediğiniz arabirimin adı. metric - Bu arabirime dayalı yollar için ölçüt değeri. updatemode - Aşağıdaki değerlerden biri: demand: İsteğe bağlı güncelleştirme modu kullan. periodic: Düzenli aralıklarla güncelleştirmeler gerçekleştir. announce - Aşağıdaki değerlerden biri: none: Tüm yolları bildir. rip1: Yalnızca RIP sürüm 1 yolları bildir. ripcompat: RIP sürümü uyumlu mod kullanarak bildir. rip2: Yalnızca RIP sürüm 2 yolları bildir. accept - Aşağıdaki değerlerden biri: none: Tüm yolları kabul et. rip1: Yalnızca RIP sürüm 1 yolları kabul et. ripcompat: RIP sürüm uyumlu modu kullanarak kabul et. rip2: Yalnızca RIP sürüm 2 yolları kabul et. expire - Yolun süresinin sona erme aralığı. remove - Yol kaldırma aralığı. update - Tam güncelleştirme aralığı. authmode - Aşağıdaki değerlerden biri: authnone: Yetkilendirme gerekli değil. authsimplepassword: Parola yetkilendirme gerekli. tag - Yol etiketi. unicast - Aşağıdaki değerlerden biri: also: Yalnızca tekli yayın kullan. only: Yalnızca tekli yayın kullan. disable: Tekli yayın modunu devre dışı bırak.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SET / INTERFACE

netsh routing ip rip set interface - Windows 2000/XP - Komutları Belirtilen arabirimde RIP yap?land?rmas?n? de?iştirir / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group resolve
Gruptaki bir kat?l?mc?y? çözümler ve adresini listeler.
netsh show helper
Tüm üst düzey yard?mc?lar? listeler.
netsh routing ip autodhcp uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletişim kural?n? kald?r?r.
netsh interface ipv6 dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip routerdiscovery set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh ras aaaa add authserver
Bir RADIUS kimlik do?rulama sunucusu ekler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Belirtilen arabirimde RIP yap?land?rmas?n? de?iştirir / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/set/interface.htm
0.233
18589

This is a multi touch test tool for all Windows desktop and mobile devices!

 /

Can I create a system image on Windows 10 (backup and restore)?

 /

Features in Desktop-OK for Tray ergo Info area of ​​the Windows Task-Bar!

 /

Snow and other Flakes for you Windows Desktop!

 /

A short, how do I use the new file time stamp setter!

 /

Kann ich x86 Anwendung bei einem x64 Prozessor einsetzen?

 /

Has the Quad-Dir-Explorer fast access to frequently used programs?

 /

Download Free Alternatives File Explorer for Windows!

 /

Where is the Windows 10 Start Sound, Logoff, Logon (enable, activate)?

 /

Mehrere Instanzen derselben App mit Administratorberechtigungen, aber wie?

 /

Windows 10 desktop is gone, what can I do?

 /

Reboot Server über ein Desktop Button in 3 Sekunden!

 /