NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip set interface ? Sposób użycia: set interface [name=] [[metric=]liczba całkowita] [[updatemode=]demand|periodic] [[announce=]none|rip1|rip1compat|rip2] [[accept=]none|rip1|rip1compat|rip2] [[expire=]liczba całkowita] [[remove=]liczba całkowita] [[update=]liczba całkowita] [[authmode=]authnone|authsimplepassword] [[tag=]liczba całkowita] [[unicast=]also|only|disable] [[accfiltmode=]include|exclude|disable] [[annfiltmode=]include|exclude|disable] [[password=]ciąg] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, dla którego jest konfigurowany protokół RIP. metric - Wartość metryki dla tras opartych na tym interfejsie. updatemode - Jedna z następujących wartości: demand: stosuje tryb aktualizacji na żądanie. periodic: przeprowadza aktualizacje w oparciu o okresowy interwał. announce - Jedna z następujących wartości: none: anonsuje wszystkie trasy. rip1: anonsuje tylko trasy protokołu RIP wersja 1. rip1compat: anonsuje przy użyciu trybu zgodnego z wersją protokołu RIP. rip2: anonsuje tylko trasy protokołu RIP wersja 2. accept - Jedna z następujących wartości: none: akceptuje wszystkie trasy. rip1: akceptuje tylko trasy protokołu RIP wersja 1. rip1compat: akceptuje przy użyciu trybu zgodnego z wersją protokołu RIP. rip2: akceptuje tylko trasy protokołu RIP wersja 2. expire - Interwał wygaśnięcia trasy (w sekundach). remove - Interwał usunięcia trasy (w sekundach). update - Interwał pełnej aktualizacji (w sekundach). authmode - Jedna z następujących wartości: authnone: autoryzacja nie jest wymagana. authsimplepassword: wymagana jest autoryzacja hasła. tag - Etykieta trasy. unicast - Jedna z następujących wartości: also: stosuje także emisję pojedynczą. only: stosuje tylko tryb emisji pojedynczej. disable: wyłącza tryb multiemisji. accfiltmode - Jedna z następujących wartości: include: dołącza filtry akceptacji. exclude: wyklucza filtry akceptacji. disable: wyłącza filtry akceptacji. annfiltmode - Jedna z następujących wartości: include: dołącza filtry anonsowania. exclude: wyklucza filtry anonsowania. disable: wyłącza filtry anonsowania. password - Hasło w formacie zwykłego tekstu (maksymalnie 16 znaków). Uwagi: modyfikuje konfigurację protokołu RIP w podanym interfejsie. Przykłady: set interface "Połączenie lokalne" metric=2 updatemode=periodic Modyfikuje konfigurację protokołu RIP w interfejsie lokalnym, ustawiając wartość metryki na 2 i włączając wykonywanie aktualizacji na żądanie.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SET / INTERFACE

netsh routing ip rip set interface - Windows 2000/XP - polecenie Modyfikuje konfigurację protokołu RIP w podanym interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group help
Wyświetla listę poleceń.
netsh show alias
Wyświetla listę wszystkich zdefiniowanych aliasów.
netsh routing ip autodhcp uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh interface ipv6 help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip routerdiscovery set interface
Aktualizuje konfigurację odkrycia routera w interfejsie.
netsh ras aaaa delete acctserver
Usuwa serwer kont RADIUS.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Modyfikuje konfigurację protokołu RIP w podanym interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/set/interface.htm
0.343
19491

Hide Windows 8.1 libraries or remove, delete, add, can you do that?

 /

Wie kann ich beim ZEN 100 von Creative Labs die Videos anschauen, bzw. welches Video Format/Codec?

 /

OneDrive does not appear in Explorer Windows 10, 8.1!

 /

Eingabeaufforderung Schnellstart aus der Adressleiste!

 /

What does total memory mean information like physical memory, ...?

 /

Address bar rules in explorer views, almost like in MS Windows Explorer!

 /

Windows 10 Spring Creators Update Problem (Redstone 4)!

 /

Cancel all printing orders in Windows 10 via print service?

 /

I would like to see the full name of the folder in the tab!

 /

Help on Windows 10 I can not customize the file time stamp, why?

 /

Status: Is downloaded - 100 percent and Windows 10 hangs?

 /

Help, the PDF scan on Windows is no longer possible, why?

 /