netsh routing ip rip set interface - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip set interface ? Sposób użycia: set interface [name=] [[metric=]liczba całkowita] [[updatemode=]demand|periodic] [[announce=]none|rip1|rip1compat|rip2] [[accept=]none|rip1|rip1compat|rip2] [[expire=]liczba całkowita] [[remove=]liczba całkowita] [[update=]liczba całkowita] [[authmode=]authnone|authsimplepassword] [[tag=]liczba całkowita] [[unicast=]also|only|disable] [[accfiltmode=]include|exclude|disable] [[annfiltmode=]include|exclude|disable] [[password=]ciąg] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, dla którego jest konfigurowany protokół RIP. metric - Wartość metryki dla tras opartych na tym interfejsie. updatemode - Jedna z następujących wartości: demand: stosuje tryb aktualizacji na żądanie. periodic: przeprowadza aktualizacje w oparciu o okresowy interwał. announce - Jedna z następujących wartości: none: anonsuje wszystkie trasy. rip1: anonsuje tylko trasy protokołu RIP wersja 1. rip1compat: anonsuje przy użyciu trybu zgodnego z wersją protokołu RIP. rip2: anonsuje tylko trasy protokołu RIP wersja 2. accept - Jedna z następujących wartości: none: akceptuje wszystkie trasy. rip1: akceptuje tylko trasy protokołu RIP wersja 1. rip1compat: akceptuje przy użyciu trybu zgodnego z wersją protokołu RIP. rip2: akceptuje tylko trasy protokołu RIP wersja 2. expire - Interwał wygaśnięcia trasy (w sekundach). remove - Interwał usunięcia trasy (w sekundach). update - Interwał pełnej aktualizacji (w sekundach). authmode - Jedna z następujących wartości: authnone: autoryzacja nie jest wymagana. authsimplepassword: wymagana jest autoryzacja hasła. tag - Etykieta trasy. unicast - Jedna z następujących wartości: also: stosuje także emisję pojedynczą. only: stosuje tylko tryb emisji pojedynczej. disable: wyłącza tryb multiemisji. accfiltmode - Jedna z następujących wartości: include: dołącza filtry akceptacji. exclude: wyklucza filtry akceptacji. disable: wyłącza filtry akceptacji. annfiltmode - Jedna z następujących wartości: include: dołącza filtry anonsowania. exclude: wyklucza filtry anonsowania. disable: wyłącza filtry anonsowania. password - Hasło w formacie zwykłego tekstu (maksymalnie 16 znaków). Uwagi: modyfikuje konfigurację protokołu RIP w podanym interfejsie. Przykłady: set interface "Połączenie lokalne" metric=2 updatemode=periodic Modyfikuje konfigurację protokołu RIP w interfejsie lokalnym, ustawiając wartość metryki na 2 i włączając wykonywanie aktualizacji na żądanie.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SET / INTERFACE

netsh routing ip rip set interface - Windows 2000/XP - polecenie Modyfikuje konfigurację protokołu RIP w podanym interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group help
Wyświetla listę poleceń.
netsh show alias
Wyświetla listę wszystkich zdefiniowanych aliasów.
netsh routing ip autodhcp uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh interface ipv6 help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip routerdiscovery set interface
Aktualizuje konfigurację odkrycia routera w interfejsie.
netsh ras aaaa delete acctserver
Usuwa serwer kont RADIUS.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Modyfikuje konfigurację protokołu RIP w podanym interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/set/interface.htm
0.171
19491

Can i change drive letter in Windows 8.1 and 10!

 /

Use computer name and user name in Quick Text Paste!

 /

Erzwingen vom Windows Uhrzeitformat in der Desktop Uhr!

 /

How do I remove the opening, closing, ejecting tool? (Portable, Installed)

 /

Wie kann ich die Computerverwaltung in Windows 7 starten (finden, öffnen)?

 /

Stored User Names and Passwords for Windows 8.1/8 and 10 Remote-Desktop (Backup, Restore)!

 /

Is there a search function in Quad Explorer?

 /

The difference from MS 365 Office to 2016 Office!

 /

I search for countdown watch, for breaks in Events, Conferences, Lectures and Meetings?

 /

Create sub-menus for multiple text commands!

 /

Discover Weaknesses in the PC / Notebook after purchase!

 /

Clear and Reset the Thumbnail Cache in Windows 10, Thumbs.db?

 /