netsh » routing » ip » routerdiscovery » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery set interface ? Sposób użycia: set interface [name=] [[disc=]enable|disable] [[minint=]liczba całkowita] [[maxint=]liczba całkowita] [[life=]liczba całkowita] [[level=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa określonego interfejsu. disc - Jedna z następujących wartości: enable: włącza wykrywanie routerów. disable: wyłącza wykrywanie routerów. minint - Minimalny interwał w minutach pomiędzy pakietami wykrywania routerów. maxint - Maksymalny interwał w minutach pomiędzy pakietami wykrywania routerów. life - Okres w minutach, przez jaki pakiet wykrywania routerów wysłany z tego routera/serwera jest ważny. level - Liczba wskazująca preferencję użycia tego interfejsu jako bramy domyślnej. W przypadku gdy do wykrywania routerów włączonych jest kilka interfejsów, większa liczba użyta w tym miejscu wskazuje wyższy poziom preferencji. Uwagi: aktualizuje konfigurację wykrywania routerów dla określonego interfejsu. Przykłady: set interface "Połączenie lokalne" enable 7 10 30 0 Polecenie przykładowe włącza wykrywanie routerów dla interfejsu określonego z nazwy i ustala ustawienia domyślne: interwał minimalny równy 7 minut, interwał maksymalny równy 10 minut, okres ważności wynoszący 30 minut dla pakietów wykrywania routerów oraz poziom preferencji równy zeru (0) lub nieistniejący.

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / SET / INTERFACE


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQAktualizuje konfigurację odkrycia routera w interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/set/interface.htm
0.077
21576
Die neue CPU mal richtig belasten und im Windows 11/10 Task-Manager beobachten! Snow and other Flakes for you Windows 11, 10, ... Desktop! Show full directory path in Title Bar of Quad-Explorer for Windows! Delete non-erasable files if restarts the MS Windows 11, 10, ... PC and Server!  Huge Desktop Pointer Stick in USA design! Easily Copy Selected File and Full Folder Paths on all Windows 10, 8.1, ...! End programs via the To-Tray menu! Add spell checker more languages ??in Edge? You can also use the Office Document Filter and optional for images! V-Ram die Qualität des Rams sowie der Virtual PC / CPU testen!(0)