netsh routing ip routerdiscovery set interface - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery set interface ? Sposób użycia: set interface [name=] [[disc=]enable|disable] [[minint=]liczba całkowita] [[maxint=]liczba całkowita] [[life=]liczba całkowita] [[level=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa określonego interfejsu. disc - Jedna z następujących wartości: enable: włącza wykrywanie routerów. disable: wyłącza wykrywanie routerów. minint - Minimalny interwał w minutach pomiędzy pakietami wykrywania routerów. maxint - Maksymalny interwał w minutach pomiędzy pakietami wykrywania routerów. life - Okres w minutach, przez jaki pakiet wykrywania routerów wysłany z tego routera/serwera jest ważny. level - Liczba wskazująca preferencję użycia tego interfejsu jako bramy domyślnej. W przypadku gdy do wykrywania routerów włączonych jest kilka interfejsów, większa liczba użyta w tym miejscu wskazuje wyższy poziom preferencji. Uwagi: aktualizuje konfigurację wykrywania routerów dla określonego interfejsu. Przykłady: set interface "Połączenie lokalne" enable 7 10 30 0 Polecenie przykładowe włącza wykrywanie routerów dla interfejsu określonego z nazwy i ustala ustawienia domyślne: interwał minimalny równy 7 minut, interwał maksymalny równy 10 minut, okres ważności wynoszący 30 minut dla pakietów wykrywania routerów oraz poziom preferencji równy zeru (0) lub nieistniejący.

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / SET / INTERFACE

netsh routing ip routerdiscovery set interface - Windows 2000/XP - polecenie Aktualizuje konfigurację odkrycia routera w interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add interface
Włącza protokół OSPF dla określonego interfejsu.
netsh interface show
Wyświetla informacje.
netsh routing ipx sap delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh ras show link
Pokazuje właściwości łącza, które protokół PPP będzie negocjował
netsh interface ipv6
Zmiany w kontekście `netsh interface ipv6'.
netsh routing ip rip add peerfilter
Dodaje filtr dla serwerów, które mogą być akceptowane jako elementy równorzędne.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Aktualizuje konfigurację odkrycia routera w interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/set/interface.htm
0.233
21576

Datenübertragung zu langsam. W10 Defender aktiviert sich immer wieder!

 /

Find similar or identical images under Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Kostenloses Schreibprogramm für Windows 10!

 /

Occasional problems with "*.qdr" files. The icon is now red not blue!

 /

Kann ich das Dateiformat von rar in zip ändern?

 /

Complete Deactivation of Grouping in Explorer List Views!

 /

Hibernate and Standby difference on Windows 10 / 8.1 / 7 PC?

 /

Windows 10 i downloaded a program and cant find it?

 /

Folder with the largest hard drive usage on Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Kann man in Windows 8.1/10 das automatische Ausklappen des Verzeichnisbaumes in MS-Explorer deaktivieren?

 /

Perl Strato Web Hosting funktioniert nicht, was mache ich falsch!

 /

How can I activate Windows 7 via phone system?

 /