netsh » routing » ip » routerdiscovery » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery set interface ? Bruk: set interface [name=] [[disc=]enable|disable] [[minint=]heltall] [[maxint=]heltall] [[life=]heltall] [[level=]heltall] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på angitt grensesnitt. disc - En av følgende verdier: enable: Aktiverer ruteroppdagelse. disable: Deaktiverer ruteroppdagelse. minint - Minimumsintervall i minutter mellom ruteroppdagelses- pakker. maxint - Maksimumsintervall i minutter mellom ruteroppdagelses- pakker. life - Antall minutter en ruteroppdagelsespakke sendt fra denne ruteren/serveren er gyldig. level - Et tall som indikerer foretrukkenhet for bruk av dette grensesnittet som standard gateway. Der flere grensesnitt er aktivert for ruteroppdagelse, vil et høyrere tall her indikere en høyere foretrukkenhet. Merknader: Oppdaterer ruteroppdagelseskonfigurasjonen for det angitte grensesnittet. Eksempler: set interface "Lokal tilkobling" enable 7 10 30 0 Eksempelkommandoen aktiverer ruteroppdagelse for grensesnittet angitt med name, og angir standardinnstillinger: minimumsintervall på 7 minutter, maksimumsintervall på 10 minutter, livstid på 30 minutter for ruteroppdagelsespakker, og null (0) for foretrukket nivå.

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / SET / INTERFACE


Quick - Link:
netsh routing ip ospf add neighbor
Legger til ospf-nabo.
netsh interface show
Viser informasjon.
netsh interface ip show udpstats
Viser UDP-statistikk.
netsh routing ip rip add interface
Konfigurerer RIP p? det angitte grensesnittet
netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode
Viser konfigurasjonsparametere for PNRP-modus.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQOppdaterer grensesnittets konfigurasjon av ruteroppdaging. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/set/interface.htm
0.077
21635
Nur Dateiendungen bei der Dateidetail-Ansicht in der Spalte 'Typ' anzeigen lassen! Can I select multiple files by using checkbox in the Quad-File-Explorer! Full duplex connections, transmission rate and speed? Why is Windows on the C: drive of the hard drive? What is Soft-Refresh, in Q-Dir Explorer-List-View? Beheben von Problemen beim Device Pairing Wizard auf Windows? Can you really activate Windows 11 or /10 with Windows 7 or 8, 8.1 Key? Download 7Zip or WinRar! Computer Mouse Tips To Know About Using Your Mouse! Being able to disable auto-arrange within folders?(0)