netsh routing ip ospf add neighbor - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » neighbor

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add neighbor ? Bruk: add neighbor [name=] [addr=] [nbraddr=] [nbrprio=] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på OSPF-grensesnitt. addr - IP-adressen til OSPF-grensesnittet. nbraddr - IP-adressen til naboen du vil legge til. IP-adressen er IP-grensesnittadressen til naboruteren på NBMA- nettverket. Dette er ikke OSPF-ruter-IDen til naboen. nbrprio - OSPF-ruterprioriteten til naboen. For hver ruter som listes opp, må denne ruterens kvalifikasjoner til å bli en reservert ruter defineres. Når et grensesnitt til et ikke-broadcast-nettverk dukker opp, sender ruteren "hello"-pakker bare til de naboene som er kvalifisert til å bli en reservert ruter, inntil identiteten til den reserverte ruteren oppdages. En nabo er kvalifisert til å bli den reserverte ruteren hvis ruterprioriteten er 1 eller høyere. Merknader: Legger til IP-adressen til OSPF-ruteren på den andre siden av NBMA-koblingen. Eksempler: add neighbor "Lokal tilkobling" 10.0.0.1 10.0.0.2 1

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / NEIGHBOR

netsh routing ip ospf add neighbor - Windows 2000/XP - kommando Legger til ospf-nabo. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, neighbor, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show
Viser konfigurasjonsinformasjon.
netsh routing ip autodhcp
Endrer til konteksten "netsh routing ip autodhcp".
netsh interface ipv6 add 6over4tunnel
Oppretter et 6-over-4-grensesnitt.
netsh routing ip rip show global
Viser RIP-globale parametere
netsh p2p pnrp peer delete
Sletter oppf?ringer.
netsh diag show computer
Viser informasjon om datamaskinen.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Legger til ospf-nabo. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/neighbor.htm
0.202
14975

Modify Prevent System Shutdown from task bar!

 /

Why the Admin Explorer in a Windows delete program?

 /

Add folder with subfolder and files to change the timestamp!

 /

Bildschirmschoner Passwort bei Windows-10 aktivieren, deaktivieren?

 /

Der Quad Datei Explorer für Windows 10!

 /

How can I turn off Windows 10 properly?

 /

Run directly minimized to tray without to see the main window?

 /

Ordnerinhalt wird verzögert angezeigt?

 /

Start directly the Windows-7 Task Manager via keyboard shortcuts?

 /

Auto login excluding password on Windows 7 (Can I)?

 /

Ändern des Start-Verzeichnisses im Windows 10 MS-Explorer (Arbeitsplatz, Computer)!

 /

Executing commands from the explorer address bars in Q-Dir!

 /