NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » computer

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show computer ? Bruk: show computer Parametere: /v -- detaljert modus, vise alle felter. /p -- egenskapsmodus, bare vise felter med verdier. Eksempler: show computer show computer /p show computer /v

NETSH / DIAG / SHOW / COMPUTER

netsh diag show computer - Windows 2000/XP - kommando Viser informasjon om datamaskinen. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, computer, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa show acctserver
Viser RADIUS-server(e) som brukes til kontobehandling.
netsh firewall set icmpsetting
Angir ICMP-konfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip ospf add range
Legger til et intervall for angitt omr?de-ID.
netsh interface show interface
Viser grensesnitt.
netsh routing ipx sap dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh ras show multilink
Viser flerkoblingstypene som PPP vil forhandle om

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/diag/show/computer.htm
0.092

Adobe.de Kostenlose Testversionen zum Download!

 /

New save options for custom text (wildcards), how to?

 /

Save icon layout and restore it.

 /

The wrong program opens a file in Explorer View, why?

 /

How can i enable the administrator account in Windows 8, 8.1 or 10?

 /

The Stone Clock for The Windows Desktop!

 /

Set the folder permissions for Everyone on Windows-7 (10, 8.1), how to?

 /

Leaves on the windows desktop!

 /