NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » computer

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show computer ? Sposób użycia: show computer Parametry: /v - tryb pełny, wyświetlanie wszystkich pól /p - tryb właściwości, wyświetlanie tylko pól z wartościami Przykłady: show computer show computer /p show computer /v

NETSH / DIAG / SHOW / COMPUTER

netsh diag show computer - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje o komputerze. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, computer, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa delete acctserver
Usuwa serwer kont RADIUS.
netsh firewall add allowedprogram
Dodaje konfigurację programu dozwolonego przez zaporę.
netsh routing ip nat show
Wyświetla informacje.
netsh interface portproxy show v6tov4
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv6 przez serwer proxy do protokołu IPv4.
netsh routing ipx rip show
Wyświetla informacje o konfiguracji.
netsh ras set tracing
Włącza/wyłącza rozszerzone śledzenie składnika.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/diag/show/computer.htm
0.046

Show the Windows Experience Index or a new calculation of the performance index. 

 /

Hide the title bar and menu, move the window by dragging the background!

 /

Ich vermisse eine Option 'Auto Spaltenbreite'?

 /

Is there compatibility mode on Windows 10?

 /

Shortcut for Device Manager on Windows-10 Desktop, how to? (Drivers)

 /

External hard disk standby disable Win-10 (USB, eSATA)?

 /

Is on Windows x64 the x64 version of NonCompressibleFiles faster or better?

 /

Windows 10 ohne Produkt Key installieren, kann man das?

 /