NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » computer

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show computer ? Sposób użycia: show computer Parametry: /v - tryb pełny, wyświetlanie wszystkich pól /p - tryb właściwości, wyświetlanie tylko pól z wartościami Przykłady: show computer show computer /p show computer /v

NETSH / DIAG / SHOW / COMPUTER

netsh diag show computer - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje o komputerze. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, computer, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa delete acctserver
Usuwa serwer kont RADIUS.
netsh firewall add allowedprogram
Dodaje konfigurację programu dozwolonego przez zaporę.
netsh routing ip nat show
Wyświetla informacje.
netsh interface portproxy show v6tov4
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv6 przez serwer proxy do protokołu IPv4.
netsh routing ipx rip show
Wyświetla informacje o konfiguracji.
netsh ras set tracing
Włącza/wyłącza rozszerzone śledzenie składnika.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/diag/show/computer.htm
0.061

I'm looking to install your program on multiple computer?

 /

Taskkill with the Cmd.exe, how to use correct and useful with examples!

 /

Who needs the alternative cmd.exe and why?

 /

How to disable Auto Startup Programs in Windows 7?

 /

How to use small icons in the Windows 7 Task-Bar?

 /

Burn a CD or DVD from an ISO file on Windows-7?

 /

Remove transparent icons on the Windows 10 desktop?

 /

Optionally exclude hard links and soft links, for what?

 /