NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » computer

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show computer ? Sposób użycia: show computer Parametry: /v - tryb pełny, wyświetlanie wszystkich pól /p - tryb właściwości, wyświetlanie tylko pól z wartościami Przykłady: show computer show computer /p show computer /v

NETSH / DIAG / SHOW / COMPUTER

netsh diag show computer - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje o komputerze. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, computer, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa delete acctserver
Usuwa serwer kont RADIUS.
netsh firewall add allowedprogram
Dodaje konfigurację programu dozwolonego przez zaporę.
netsh routing ip nat show
Wyświetla informacje.
netsh interface portproxy show v6tov4
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv6 przez serwer proxy do protokołu IPv4.
netsh routing ipx rip show
Wyświetla informacje o konfiguracji.
netsh ras set tracing
Włącza/wyłącza rozszerzone śledzenie składnika.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/diag/show/computer.htm
0.187

Where is the Disk Defragmenter in Windows 7?

 /

Run cmd.exe (command prompt) in administrator mode on Windows 8.1 / 10!

 /

How to switch to the administrative mode?

 /

Hiberfil.sys auf ein anderes Laufwerk, weil meine SSD bei Windows 8.1/8 voll ist!

 /

Additional Clocks in Windows 8.1 / 8 taskbar!

 /

Using keyboard shortcuts to insert texts and start commands can be so easy!

 /

Printer management, printer server, driver, connections Printers under Windows 10!

 /

Auto Zeilenumbruch Beispiel für Microsoft Excel und Word und andere Office Tools!

 /