netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show » pnrpmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode ? Bruk: show pnrpmode [[cloud=]] Parametere: cloud - Skyen med modusen som skal vises. Standard er alle skyer. Kommentarer: Viser konfigurasjonsparametere for PNRP-modus. Modus kan være en av følgende: RO (Resolve-only), Auto. Eksempler: show pnrpmode Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / PNRPMODE

netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode - Windows 2000/XP - kommando Viser konfigurasjonsparametere for PNRP-modus. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, pnrpmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show opmode
Viser operasjonskonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip ospf set area
Endrer OSPF-parametere for det angitte omr?det.
netsh lan show interfaces
Viser en oversikt over gjeldende, kablede grensesnitt p? systemet.
netsh routing ipx set staticservice
Oppdaterer en statisk tjeneste i den statiske tjenestetabellen.
netsh routing ip add scope
Legger til et multicast-omr?de.
netsh interface ipv6 add
Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Viser konfigurasjonsparametere for PNRP-modus. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/pnrpmode.htm
0.155
17655

What is a plotter?

 /

Open the location of a Program in Windows-10 (path, folder)?

 /

MEMORY.DMP file?

 /

Tasten-Kürzel Windows-R ändern in Run Command!

 /

What is pagefile.sys?

 /

Windows 10 Netzwerkadapter fehlen, wo kann ich sie finden?

 /

Deinstallieren von Always Mouse Wheel für Windows!

 /

An alternative to the standard Windows Run-Dialog to run Commands!

 /

WinScan2PDF and TWAIN!

 /

Customize the pagefile.sys in Windows 10 (paging file)?

 /

Kann ich den Vista Explorer.exe In Windows-XP verwenden?

 /

The Windows Scan to PDF Tool for all Windows OS!

 /