NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show » pnrpmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode ? Sposób użycia: show pnrpmode [[cloud=]] Parametry: cloud - chmura, której tryb ma zostać wyświetlony. Domyślną wartością są wszystkie chmury. Uwagi: wyświetla parametr konfiguracji trybu PNRP. Tryb może być jedną z następujących wartości: RO (tylko rozpoznawanie), Auto. Przykłady: show pnrpmode Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / PNRPMODE

netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla parametr konfiguracji trybu protokołu PNRP. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, pnrpmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show config
Wyświetla konfigurację zapory.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Usuwa filtr trasy protokołu OSPF.
netsh lan reconnect
Nawiązuje ponowne połączenie w interfejsie.
netsh routing ipx set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip add interface
Włącza przesyłanie dalej IP w interfejsie.
netsh interface ipv6 6to4 show relay
Wyświetla informacje o przekazywaniu 6to4.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla parametr konfiguracji trybu protokołu PNRP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/pnrpmode.htm
0.187
18810

Auto expand the folders in Windows 10 MS-Explorer, how to?

 /

How can I adjust power options in the notification area of the taskbar!

 /

Windows-10  Probleme bei Favoriten und Desktop-Verknüpfungen!

 /

Die praktischen Kurznotizen auf dem Windows-Desktop ist immer im Vordergrund!

 /

Hide desktop icons automatically on Windows 10, 8.1, 7 ....!

 /

Move across the File Explorer Menus and customize settings!

 /

How can I deactivate the Windows 8.1 Favorites in the navigation pane?

 /

To change the path in the address bar or edit, copy, paste!

 /

Wie kann man PSD-Datei öffnen und bearbeiten?

 /

How can i Print Folders and Directory structure ergo Tree on Windows 10!

 /

Open the location of a Program in Windows-10 (path, directory)?

 /

Classic Power / Energy Options on Windows 10!

 /