netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show » pnrpmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode ? Sposób użycia: show pnrpmode [[cloud=]] Parametry: cloud - chmura, której tryb ma zostać wyświetlony. Domyślną wartością są wszystkie chmury. Uwagi: wyświetla parametr konfiguracji trybu PNRP. Tryb może być jedną z następujących wartości: RO (tylko rozpoznawanie), Auto. Przykłady: show pnrpmode Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / PNRPMODE

netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla parametr konfiguracji trybu protokołu PNRP. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, pnrpmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show config
Wyświetla konfigurację zapory.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Usuwa filtr trasy protokołu OSPF.
netsh lan reconnect
Nawiązuje ponowne połączenie w interfejsie.
netsh routing ipx set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip add interface
Włącza przesyłanie dalej IP w interfejsie.
netsh interface ipv6 6to4 show relay
Wyświetla informacje o przekazywaniu 6to4.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla parametr konfiguracji trybu protokołu PNRP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/pnrpmode.htm
0.187
18810

What is Creators, Redstone, Threshold?

 /

With several Monitors make the Windows 10 desktop better to use!

 /

Why Windows 10 close my programs at program start?

 /

Complete check for Trojans, viruses and ransomware, how to!

 /

Get old printers up and running on Windows 10 (Setup)!

 /

How many snowflakes should I use with Ultra HD monitors?

 /

Auto-Power-Options the Energy-Plan switcher for Windows!

 /

Stellen Sie den Speicherort des Standardprofilordners unter Windows 10 wieder her!

 /

How do I uninstall applications or apps on my Samsung?

 /

Windows-7 Aero aktiviert sich nicht mehr, nachdem es deaktiviert wurde?

 /

Show The Window Desktop Clock seconds pointer, can I?

 /

Search query windows-10 ms file explorer (simple example)?

 /