netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show » pnrpmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode ? Sposób użycia: show pnrpmode [[cloud=]] Parametry: cloud - chmura, której tryb ma zostać wyświetlony. Domyślną wartością są wszystkie chmury. Uwagi: wyświetla parametr konfiguracji trybu PNRP. Tryb może być jedną z następujących wartości: RO (tylko rozpoznawanie), Auto. Przykłady: show pnrpmode Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / PNRPMODE

netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla parametr konfiguracji trybu protokołu PNRP. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, pnrpmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show config
Wyświetla konfigurację zapory.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Usuwa filtr trasy protokołu OSPF.
netsh lan reconnect
Nawiązuje ponowne połączenie w interfejsie.
netsh routing ipx set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip add interface
Włącza przesyłanie dalej IP w interfejsie.
netsh interface ipv6 6to4 show relay
Wyświetla informacje o przekazywaniu 6to4.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla parametr konfiguracji trybu protokołu PNRP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/pnrpmode.htm
0.124
18810

Printer management, printer server, driver, connections Printers under Windows 10!

 /

DEP - Datenausführungsverhinderung  in Windows 8.1 und 10 aktivieren, oder deaktivieren!

 /

A Purple File Explorer on Windows-10 Example!

 /

Recycle Bin on the Desktop Taskbar in Windows 8.1 / 10 for drag and drop to trash, how to?

 /

Can I disable in Windows 8 automatically arranged of desktop icons (10, 7, 8.1)?

 /

How to see is it an important Windows Hot-Key, not occupied or in use?

 /

Wie kann ich die Ports für den FTP Passiven-Modus auf meinem Windows-Server freigeben?

 /

Wie kann ich die Ports für den FTP Passiven-Modus auf meinem Windows-Server freigeben?

 /

How can I start the program at a certain time CMD, with examples?

 /

Lotto Zahlen Generatr LTK!

 /

Vorschau, Rotieren, die Seite an PDF anpassen!

 /

Can my MS-Surface with Windows 10 be damaged by the rain!

 /