NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » reconnect

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan reconnect ? Sposób użycia: reconnect [ [interface=] ] Parametry: interface - Nazwa interfejsu, w którym ma być stosowane to ustawienie. Uwagi: Parametr interfejsu jest opcjonalny. Jeśli podano nazwę interfejsu, tylko podany interfejs ponownie nawiąże połączenie. W przeciwnym razie wszystkie interfejsy ponownie nawiążą połączenie. Przykłady: reconnect interface="Połączenie lokalne"

NETSH / LAN / RECONNECT

netsh lan reconnect - Windows 2000/XP - polecenie Nawiązuje ponowne połączenie w interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, lan, reconnect, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Dodaje wpis zasad prefiksu.
netsh routing ip rip show ifstats
Pokazuje statystykę protokołu RIP dla interfejsu.
netsh p2p pnrp peer help
Wyświetla listę poleceń.
netsh diag show ip
Wyświetla adres IP dla każdej z kart.
netsh routing ip nat delete addressmapping
Usuwa mapowanie adresów z puli adresów interfejsu NAT.
netsh interface portproxy dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/lan/reconnect.htm

0.061

Kann man in Windows 8.1 das Internet ausschalten?

 /

Do i have Windows-7 x64, x32 or x86?

 /

QuickTextPaste works in Microsoft RemoteApp / Desktop windows!

 /

Multi Touch Test on Windows!

 /

Command prompt Save program parameter arguments as favorites!

 /

How to save and open searches in Windows 7 ?

 /

Problems with fonts on Windows 8.1 how to reset font to default?

 /

How to change the Windows 8 user password, remove or create?

 /