NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » reconnect

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan reconnect ? Sposób użycia: reconnect [ [interface=] ] Parametry: interface - Nazwa interfejsu, w którym ma być stosowane to ustawienie. Uwagi: Parametr interfejsu jest opcjonalny. Jeśli podano nazwę interfejsu, tylko podany interfejs ponownie nawiąże połączenie. W przeciwnym razie wszystkie interfejsy ponownie nawiążą połączenie. Przykłady: reconnect interface="Połączenie lokalne"

NETSH / LAN / RECONNECT

netsh lan reconnect - Windows 2000/XP - polecenie Nawiązuje ponowne połączenie w interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, lan, reconnect, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Dodaje wpis zasad prefiksu.
netsh routing ip rip show ifstats
Pokazuje statystykę protokołu RIP dla interfejsu.
netsh p2p pnrp peer help
Wyświetla listę poleceń.
netsh diag show ip
Wyświetla adres IP dla każdej z kart.
netsh routing ip nat delete addressmapping
Usuwa mapowanie adresów z puli adresów interfejsu NAT.
netsh interface portproxy dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/lan/reconnect.htm
0.109

Why can I not read the file list from MS File Explorer?

 /

Setup lock-out user account under Windows!

 /

Where can I see if Service Pack 1 is installed on my Windows 7?

 /

Where is the notepad in windows 10, how to open?

 /

Shortcut to Restart Windows 8.1 / 10!

 /

How to find the Windows Experience Index in Windows 8.1/8/10  on my PC (computer rating, performance)?

 /

Warnungen Viren und Trojaner, es kommt immer dazu, warum?

 /

How to selecting multiple pieces of Text in MS-Word?

 /