netsh » lan » reconnect

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan reconnect ? Sposób użycia: reconnect [ [interface=] ] Parametry: interface - Nazwa interfejsu, w którym ma być stosowane to ustawienie. Uwagi: Parametr interfejsu jest opcjonalny. Jeśli podano nazwę interfejsu, tylko podany interfejs ponownie nawiąże połączenie. W przeciwnym razie wszystkie interfejsy ponownie nawiążą połączenie. Przykłady: reconnect interface="Połączenie lokalne"

NETSH / LAN / RECONNECT


Quick - Link:
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Dodaje wpis zasad prefiksu.
netsh p2p pnrp peer help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip nat delete addressmapping
Usuwa mapowanie adresów z puli adresów interfejsu NAT.
netsh interface portproxy dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ipx netbios show nbname
Wyświetla listę nazw NETBIOS.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQNawiązuje ponowne połączenie w interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/lan/reconnect.htm
0.061
15164

Is Pointer Stick not a joke program, who needs something like this?

Please explain: WARNING Once Q-Dir always Q-Dir?

Who needs another 3D benchmark on Windows 11, 10, ... etc.?

Un Zip software!

The Stop Watch stops the countdown at mouse click!

Programme Starten bei Portable und Installierten Programmen?(0)