NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » reconnect

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan reconnect ? Sposób użycia: reconnect [ [interface=] ] Parametry: interface - Nazwa interfejsu, w którym ma być stosowane to ustawienie. Uwagi: Parametr interfejsu jest opcjonalny. Jeśli podano nazwę interfejsu, tylko podany interfejs ponownie nawiąże połączenie. W przeciwnym razie wszystkie interfejsy ponownie nawiążą połączenie. Przykłady: reconnect interface="Połączenie lokalne"

NETSH / LAN / RECONNECT

netsh lan reconnect - Windows 2000/XP - polecenie Nawiązuje ponowne połączenie w interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, lan, reconnect, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Dodaje wpis zasad prefiksu.
netsh routing ip rip show ifstats
Pokazuje statystykę protokołu RIP dla interfejsu.
netsh p2p pnrp peer help
Wyświetla listę poleceń.
netsh diag show ip
Wyświetla adres IP dla każdej z kart.
netsh routing ip nat delete addressmapping
Usuwa mapowanie adresów z puli adresów interfejsu NAT.
netsh interface portproxy dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nawiązuje ponowne połączenie w interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/lan/reconnect.htm
0.202
15164

How can I disable the seconds Pointer in the desktop Clock (Windows)?

 /

Switch the Language in Auto Power Options Tool for Windows 10, 8.1, ...!

 /

Drop your own custom flakes on the desktop?

 /

Start calendar directly via totray shortcut on the desktop!

 /

Is there in Windows 10 or 11 a Memory Diagnostics Tool for RAM (memory)? 

 /

With the stress test, load only the graphics card, can I?

 /

How to enable Screen-Saver Password on Windows 7?

 /

How to turn on or off the Windows Defender in Win 8 / 10 the virus protect?

 /

Can I get Folder View properties in Windows 10 Explorer?

 /

Use Disk Cleanup in Windows 10 and 11 for unnecessary files, how to?

 /

I don't always have the same CPU frequency, why?

 /

A Directory print feature with integrated print preview for Windows!

 /