NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » reconnect

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan reconnect ? Bruk: reconnect [ [grensesnitt=] ] Parameter: grensesnitt - navn på grensesnittet der denne innstillingen skal brukes Merknader: Parameteren grensesnitt er valgfri. Hvis grensesnittnavn er gitt, tilkobles bare de angitte grensesnittene på nytt. Ellers tilkobles alle grensesnittene på nytt. Eksempler: reconnect interface="Local Area Connection"

NETSH / LAN / RECONNECT

netsh lan reconnect - Windows 2000/XP - kommando Kobler til et grensesnitt p? nytt. / Windows 2000/XP
netsh, lan, reconnect, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete interface
Sletter et grensesnitt fra IPv6-stakken.
netsh routing ip routerdiscovery delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh ras
Endrer til konteksten "netsh ras".
netsh diag show test
Viser alle kategorier og utf?rer alle tester.
netsh routing ip nat delete portmapping
Sletter en protokollporttilordning fra et NAT-aktivert grensesnitt
netsh interface portproxy set v4tov4
Oppdaterer en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv4, og kobles til med proxy via IPv4.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/lan/reconnect.htm
0.077

Ich fände es praktisch, wenn man den Explorer immer maximiert starten könnte!

 /

Windows 10 1803 Spring Creators update hangs!

 /

Google Analytics doesn't track the referral, why?

 /

Entfernen Sie eine WiFi-Verbindung bei Windows 10!

 /

Connect to a Remote Registry, how to for Windows?

 /

Hide Desktop Icons Show in Windows 7, Help?

 /

Bluetooth-fähiges Gerät mit Windows-10 verbinden, wie kann man das?

 /

How to change the Windows 8 user password, remove or create?

 /