NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » reconnect

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan reconnect ? Bruk: reconnect [ [grensesnitt=] ] Parameter: grensesnitt - navn på grensesnittet der denne innstillingen skal brukes Merknader: Parameteren grensesnitt er valgfri. Hvis grensesnittnavn er gitt, tilkobles bare de angitte grensesnittene på nytt. Ellers tilkobles alle grensesnittene på nytt. Eksempler: reconnect interface="Local Area Connection"

NETSH / LAN / RECONNECT

netsh lan reconnect - Windows 2000/XP - kommando Kobler til et grensesnitt p? nytt. / Windows 2000/XP
netsh, lan, reconnect, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete interface
Sletter et grensesnitt fra IPv6-stakken.
netsh routing ip routerdiscovery delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh ras
Endrer til konteksten "netsh ras".
netsh diag show test
Viser alle kategorier og utf?rer alle tester.
netsh routing ip nat delete portmapping
Sletter en protokollporttilordning fra et NAT-aktivert grensesnitt
netsh interface portproxy set v4tov4
Oppdaterer en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv4, og kobles til med proxy via IPv4.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/lan/reconnect.htm

0.046

Why the alternative Windows Explorer!

 /

Image / Scan: Fit to the Page or Crop to the PDF Page!

 /

Disable grouping in Windows 8.1, 8, 10 taskbar (turn off)?

 /

Beim Ausdruck die Schrift verkleinern, damit mehr vom Verzeichnisbaum auf die Seite passt?

 /

How can I quickly open, find, the Program Files folder in Windows 8 / 10?

 /

Can I rename the This-PC in My-Computer on Windows 10?

 /

Kein Support bei Windows 7 und 8.1 bei neuen Prozessoren: Microsoft schränkt ein!

 /

Kann ich meine alten Windows Programme bei Windows-7 einsetzen?

 /