NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » delete » portmapping

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat delete portmapping ? Bruk: delete portmapping [name=] [proto=]tcp|udp [publicip=]|0.0.0.0 [publicport=]heltall Parametere: Kode Verdi name - Navnet på grensesnittet som du vil slette en NAT-port- tilordning fra. proto - En av følgende verdier: tcp: Angir protokolltypen til TCP. udp: Angir protokolltypen til UDP. publicip - Enten en spesifikk ekstern IP-adresse på det offentlige nettverket eller 0.0.0.0 for å indikere en IP-adresse som ikke er angitt innen det private nettverkets adresseintervall. publicport - Et tall fra 0 til 9999 for offentlige protokollport. Merknader: Sletter en protokollporttilordning fra angitt NAT-grensesnitt. Eksempler: delete portmapping local tcp 0.0.0.0 80

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DELETE / PORTMAPPING

netsh routing ip nat delete portmapping - Windows 2000/XP - kommando Sletter en protokollporttilordning fra et NAT-aktivert grensesnitt / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, delete, portmapping, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh interface portproxy set v4tov6
Oppdaterer en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv4, og kobles til med proxy via IPv6.
netsh routing ipx rip delete filter
Sletter et protokollfilter fra listen over filtre.
netsh ras ipx set negotiation
Angir om det forhandles om IPX for klient-RAS-tilkoblinger.
netsh interface ip show
Viser informasjon.
netsh routing ip relay set global
Angir globale parametere for DHCP Relay-agent

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/delete/portmapping.htm
0.077

Switch to bold font on Windows 10 system-wide, but how to?

 /

Can I displays the folder size information in Explorer-Views?

 /

Windows x64 Betriebssysteme, was dat?

 /

Know your download location for Vista Language Packs?

 /

Bildschirmschoner Desktop Uhr mit Hintergrund!

 /

Farbige Alternative zur cmd.exe Konsole!

 /

Typing speed is slow on windows 10, how to change keyboard speed?

 /

Wie mache ich einen Windows Screenshot?

 /