NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » delete » portmapping

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat delete portmapping ? Bruk: delete portmapping [name=] [proto=]tcp|udp [publicip=]|0.0.0.0 [publicport=]heltall Parametere: Kode Verdi name - Navnet på grensesnittet som du vil slette en NAT-port- tilordning fra. proto - En av følgende verdier: tcp: Angir protokolltypen til TCP. udp: Angir protokolltypen til UDP. publicip - Enten en spesifikk ekstern IP-adresse på det offentlige nettverket eller 0.0.0.0 for å indikere en IP-adresse som ikke er angitt innen det private nettverkets adresseintervall. publicport - Et tall fra 0 til 9999 for offentlige protokollport. Merknader: Sletter en protokollporttilordning fra angitt NAT-grensesnitt. Eksempler: delete portmapping local tcp 0.0.0.0 80

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DELETE / PORTMAPPING

netsh routing ip nat delete portmapping - Windows 2000/XP - kommando Sletter en protokollporttilordning fra et NAT-aktivert grensesnitt / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, delete, portmapping, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh interface portproxy set v4tov6
Oppdaterer en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv4, og kobles til med proxy via IPv6.
netsh routing ipx rip delete filter
Sletter et protokollfilter fra listen over filtre.
netsh ras ipx set negotiation
Angir om det forhandles om IPX for klient-RAS-tilkoblinger.
netsh interface ip show
Viser informasjon.
netsh routing ip relay set global
Angir globale parametere for DHCP Relay-agent
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter en protokollporttilordning fra et NAT-aktivert grensesnitt / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/delete/portmapping.htm
0.39
20826

Windows 7 fax and scan, can I find?

 /

Daten entsperren unter Windows ohne wenn und aber!

 /

The cursor in text editors is too wide in Windows 10, why?

 /

Grouping and possibilities in Quad-Explorer Q-Dir!

 /

The mouse cursor draws a trace, which makes me nervous. Is deactivation possible?

 /

Organize the desktop icons under Windows 10!

 /

What is a quantum theory!

 /

Remove File Eraser from Windows (10, 8.1, ...), how to!

 /

Problems when deleting, and listing on the network and NTFS drives?

 /

Berechnen Sie die HDD / SSD / SHDD / SC / USB Geschwindigkeit!

 /

Windows 10 SDK c++ Download!

 /

Switching to Bing Search in Google Chrome on Windows 10!

 /