NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » delete » portmapping

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat delete portmapping ? Bruk: delete portmapping [name=] [proto=]tcp|udp [publicip=]|0.0.0.0 [publicport=]heltall Parametere: Kode Verdi name - Navnet på grensesnittet som du vil slette en NAT-port- tilordning fra. proto - En av følgende verdier: tcp: Angir protokolltypen til TCP. udp: Angir protokolltypen til UDP. publicip - Enten en spesifikk ekstern IP-adresse på det offentlige nettverket eller 0.0.0.0 for å indikere en IP-adresse som ikke er angitt innen det private nettverkets adresseintervall. publicport - Et tall fra 0 til 9999 for offentlige protokollport. Merknader: Sletter en protokollporttilordning fra angitt NAT-grensesnitt. Eksempler: delete portmapping local tcp 0.0.0.0 80

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DELETE / PORTMAPPING

netsh routing ip nat delete portmapping - Windows 2000/XP - kommando Sletter en protokollporttilordning fra et NAT-aktivert grensesnitt / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, delete, portmapping, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh interface portproxy set v4tov6
Oppdaterer en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv4, og kobles til med proxy via IPv6.
netsh routing ipx rip delete filter
Sletter et protokollfilter fra listen over filtre.
netsh ras ipx set negotiation
Angir om det forhandles om IPX for klient-RAS-tilkoblinger.
netsh interface ip show
Viser informasjon.
netsh routing ip relay set global
Angir globale parametere for DHCP Relay-agentWindows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/delete/portmapping.htm
0.155

How to manage blocked people and apps on Facebook.com?

 /

Was ist svchost.exe bei Windows?

 /

How can i preview images in File Explorer Views?

 /

Download the Windows 8 and 8.1 Enterprise directly and test it 90 days for free!

 /

Explorer view column and view settings are not saved, Why no?

 /

Multiple Page Scan to PDF for all Windows OS!

 /

Where are fonts stored in windows 10 and font folder location?

 /

Can I display my Computer as a menu in Windows-7 start menu?

 /