netsh routing ip nat delete portmapping - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » delete » portmapping

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat delete portmapping ? Sposób użycia: delete portmapping [name=] [proto=]tcp|udp [publicip=]| 0.0.0.0 [publicport=]liczba całkowita Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, z którego chcesz usunąć mapowanie portu NAT. proto - Jedna z następujących wartości: tcp: ustawia typ protokołu na TCP. udp: ustawia typ protokołu na UDP. publicip - albo określony zewnętrzny adres IP w sieci publicznej, albo adres 0.0.0.0 oznaczający dowolny adres IP nie oznaczony w ramach zakresu adresów sieci prywatnej. publicport - Numer od 0 do 9999 dla publicznego portu protokołu. Uwagi: usuwa mapowanie portu protokołu z określonego interfejsu NAT. Przykłady: delete portmapping local tcp 0.0.0.0 80

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DELETE / PORTMAPPING

netsh routing ip nat delete portmapping - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa mapowanie portu protokołu z interfejsu z włączoną usługą NAT. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, delete, portmapping, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete h323
Wyłącza serwer proxy H323.
netsh interface portproxy set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ipx rip add filter
Dodaje wpis filtru protokołu do listy filtrów.
netsh ras ipx set access
Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer RAS.
netsh interface ip show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip relay set global
Ustawia parametry globalne dla konfiguracji Agenta przekazywania DHCP.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Usuwa mapowanie portu protokołu z interfejsu z włączoną usługą NAT. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/delete/portmapping.htm
0.156
21934

Can I start Windows-7 Run-Dialog (find, open)?

 /

How to disable or enable the Taskbar auto hide feature in Windows 7?

 /

Reset Q-Dir Explorer to defaults as in fresh Install (Uninstall, Autoupdate)!

 /

Change / Translate the Language in The Aero Desktop Clock, how to!

 /

Set all 3 dates create/access/modified time, doesn't want to do?

 /

Binding margin with about 20 px width, or not printed edge, where I can set this?

 /

Funktioniert das Ausdrucken der Verzeichnisse in allen Windows Betriebssystemen?

 /

What does total memory mean information like physical memory, ...?

 /

WinBin2Iso Video!

 /

Desktop Analog APP not from MS Windows 10 Store for Free!

 /

What is phishing?

 /

Transfer, Reset the Explorer View settings of columns in Q-Dir, can I?

 /