NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » delete » portmapping

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat delete portmapping ? Sposób użycia: delete portmapping [name=] [proto=]tcp|udp [publicip=]| 0.0.0.0 [publicport=]liczba całkowita Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, z którego chcesz usunąć mapowanie portu NAT. proto - Jedna z następujących wartości: tcp: ustawia typ protokołu na TCP. udp: ustawia typ protokołu na UDP. publicip - albo określony zewnętrzny adres IP w sieci publicznej, albo adres 0.0.0.0 oznaczający dowolny adres IP nie oznaczony w ramach zakresu adresów sieci prywatnej. publicport - Numer od 0 do 9999 dla publicznego portu protokołu. Uwagi: usuwa mapowanie portu protokołu z określonego interfejsu NAT. Przykłady: delete portmapping local tcp 0.0.0.0 80

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DELETE / PORTMAPPING

netsh routing ip nat delete portmapping - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa mapowanie portu protokołu z interfejsu z włączoną usługą NAT. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, delete, portmapping, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete h323
Wyłącza serwer proxy H323.
netsh interface portproxy set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ipx rip add filter
Dodaje wpis filtru protokołu do listy filtrów.
netsh ras ipx set access
Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer RAS.
netsh interface ip show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip relay set global
Ustawia parametry globalne dla konfiguracji Agenta przekazywania DHCP.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/delete/portmapping.htm
0.124

Was ist ein Windows Startmenü?

 /

How can I block to open *.zip, *.rar *.cab folder in explorer view?

 /

Variable size rotate and random snowflakes on the Desktop!

 /

Can i change user account picture in Windows 7?

 /

How to change Screen Resolution in Windows 10?

 /

Wie kann ich ein Wiederherstellungslaufwerk für Windows-8.1 und 10 erstellen (Start-Diskete, Boot-CD)?

 /

Clear virtual memory pagefile at Windows-8 Shutdown (8.1, 10, seven)!

 /

Why is in Desktop-OK the volume mixer?

 /