NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. delete - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. install - Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. uninstall - Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / ROUTING / IP / NAT

netsh routing ip nat - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh routing ip nat'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp diagnostics
Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp diagnostics'.
netsh diag ping ip
Bada usługą ping adresy IP dla każdej z kart.
netsh routing ip igmp show ifstats
Wyświetla statystykę IGMP dla podanego interfejsu.
netsh interface ipv6 show siteprefixes
Wyświetla wpisy tabeli prefiksów lokacji.
netsh routing ipx delete staticroute
Usuwa trasę statyczną z tabeli tras.
netsh ras ip add range
Dodaje zakres do puli statycznych adresów IP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmiany w kontekście `netsh routing ip nat'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat.htm
0.265
14731

Activate Ransomware Protector on Windows 10 for Free!

 /

Wie kann man Windows-7 Schattenkopien löschen, bzw. bereinigen?

 /

Find and start programs in Windows 8.1 and 8!

 /

Falling leaves on the Windows desktop!

 /

So drehen Sie den Bildschirm auf Windows 10!

 /

Die Dark Theme auf Windows 10 ausprobieren!

 /

Where is the difference to shut down and reboot Windows 10 (8.1, IE 11, 7)?

 /

How can i view *.ttc fonts in not Windows Font directory?

 /

In Windows 10, the files are opened with the wrong program, why this?

 /

Do i also need a disk, if yes, for what?

 /

How can I print only the directory tree / folder structure?

 /

Wo ist der Speicherort vom Win 7, 10 User-Konto Bild, wo ist das Verzeichnis?

 /