NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » add » range

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip add range ? add range [from = ] od [to = ] do Dodaje zakres do puli statycznych adresów IP, których używa serwer RAS. od - początkowy adres IP zakresu w postaci 'x.x.x.x' do - końcowy adres IP zakresu w postaci 'x.x.x.x'

NETSH / RAS / IP / ADD / RANGE

netsh ras ip add range - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje zakres do puli statycznych adresów IP. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, add, range, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synchronizuje chmurę.
netsh diag ping dns
Bada usługą ping serwery DNS dla każdej z kart.
netsh routing ip igmp show
Wyświetla informacje.
netsh interface ipv6 show prefixpolicy
Wyświetla wpisy zasad prefiksu.
netsh routing ipx delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh ras help
Wyświetla listę poleceń.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dodaje zakres do puli statycznych adresów IP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ip/add/range.htm
0.14
15108

Should I use a screen saver under Windows 11, 10, ... etc.?

 /

Show your own drive icon in the Windows 11, 10, ... Explorer, HDD, SSD, USB!

 /

How to automatically clean up scanned JPEGs when end the Program?

 /

Can I turn off or enable hibernate in Windows 7?

 /

Windows Z menu as an alternative to the Windows X menu (10, 8.1, 7)!

 /

How to find out if i have windows 8.1 or 10 version, is it x32 or x64?

 /

Where is the classic calculator in Windows 11, 10, ... (find, start, run)?

 /

Open New Tab Via Drag and Drop in all / from all Explorer Views!

 /

How can I check the Microsoft Office 365 auto update setting?

 /

Problems when deleting, and listing on the network and NTFS drives?

 /

Ansicht im Windows 8.1 Startmenü und Apps Metro Screen vergrößern, bzw verkleinern?

 /

Free text reading tool for Windows 11, 10, ...! 

 /