NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » add » range

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip add range ? add range [from = ] od [to = ] do Dodaje zakres do puli statycznych adresów IP, których używa serwer RAS. od - początkowy adres IP zakresu w postaci 'x.x.x.x' do - końcowy adres IP zakresu w postaci 'x.x.x.x'

NETSH / RAS / IP / ADD / RANGE

netsh ras ip add range - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje zakres do puli statycznych adresów IP. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, add, range, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synchronizuje chmurę.
netsh diag ping dns
Bada usługą ping serwery DNS dla każdej z kart.
netsh routing ip igmp show
Wyświetla informacje.
netsh interface ipv6 show prefixpolicy
Wyświetla wpisy zasad prefiksu.
netsh routing ipx delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh ras help
Wyświetla listę poleceń.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dodaje zakres do puli statycznych adresów IP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ip/add/range.htm
0.249
15108

Unicode on (x64) 64-Bit or x32/x86 (32-Bit)?

 /

Please explain: WARNING Once Q-Dir always Q-Dir?

 /

Activate automatic driver downloads under Windows 10!

 /

Beim Firefox Internet Browser Cache bereinigen, aber wie?

 /

How do I increase the speed of the HDD (SSD / HD)?

 /

Fritzbox Internet Trennen, Verbinden, Automatisch!

 /

Where are the Auto Update settings in Windows 10 (enable / turn off)?

 /

Welche Grafikkarte brauch ich für Win-7 Aero?

 /

Favoriten im Navigationsbereich vom Windows 10 Datei Explorer!

 /

Run Internet Explorer on Windows 10 , how to do?

 /

Is it possible to open only two folders and not 4 Explorer for Windows OS?

 /

Mein PC ist zu heiß, was soll ich machen?

 /