NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » add » range

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip add range ? add range [from = ] od [to = ] do Přidá rozsah do statického fondu adresy IP, který používá server RAS. from - počáteční adresa IP v rozsahu ve tvaru 'x.x.x.x'. to - koncová adresa IP v rozsahu ve tvaru 'x.x.x.x'.

NETSH / RAS / IP / ADD / RANGE

netsh ras ip add range - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá jeden rozsah do fondu statických adres IP. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, add, range, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp diagnostics help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh diag ping iphost
Testování adresy IP nebo názvu hostitele pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show iftable
Zobrazuje skupiny hostitelů protokolu IGMP pro zadané rozhraní.
netsh interface ipv6 show siteprefixes
Zobrazí položky tabulky předpon sítě.
netsh routing ipx delete staticroute
Odstraní statickou trasu ze směrovací tabulky.
netsh ras ip add
Přidá položky do tabulky.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá jeden rozsah do fondu statických adres IP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ip/add/range.htm
0.14
15744

Auto update the driver software on the win-8 or 8.1 via device manager!

 /

The MiniBrowserOK!

 /

Wie kann ich den neuen Bootmanger von Windows 7/Vista reparieren?

 /

Enable Windows 8 Style Start Screen in Windows 10!

 /

Drucker ist auf einmal weg unter Windows-10, warum?

 /

Quickly set a fixed time for the file time!

 /

How can I select the columns for the directory print out?

 /

Can I save the desktop icon layout in the company excluding Admin rights?

 /

How big should be the Windows 8.1 / 8.0 and disk partition size?

 /

Bei PowerPoint erscheint noch immer die original Erstellzeit?

 /

Find, enable, turn off, view Outlook Favorites Folder?

 /

I'm looking to install your program on multiple computer?

 /