NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » add » range

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip add range ? add range [from = ] od [to = ] do Přidá rozsah do statického fondu adresy IP, který používá server RAS. from - počáteční adresa IP v rozsahu ve tvaru 'x.x.x.x'. to - koncová adresa IP v rozsahu ve tvaru 'x.x.x.x'.

NETSH / RAS / IP / ADD / RANGE

netsh ras ip add range - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá jeden rozsah do fondu statických adres IP. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, add, range, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp diagnostics help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh diag ping iphost
Testování adresy IP nebo názvu hostitele pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show iftable
Zobrazuje skupiny hostitelů protokolu IGMP pro zadané rozhraní.
netsh interface ipv6 show siteprefixes
Zobrazí položky tabulky předpon sítě.
netsh routing ipx delete staticroute
Odstraní statickou trasu ze směrovací tabulky.
netsh ras ip add
Přidá položky do tabulky.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá jeden rozsah do fondu statických adres IP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ip/add/range.htm
0.14
15744

The effective hibernation blocker always starts Disabled, why?

 /

How can i translate ProcessKO or change the language?

 /

Gibt es eine Möglichkeit, den Hintergrund, der momentan schwarz ist, zu ändern?

 /

View and delete partitions on Windows 8.1 / 10, can I?

 /

Download a free Sonic Game to play on Windows!

 /

VHD, was ist das für eine Datei?

 /

Enabling mouse over scrolling, i use the mouse scroll wheel!?

 /

The XPS Viewer in Windows 10, uninstall or install this print feature?

 /

Gibt es eine Möglichkeit, den Hintergrund, der momentan schwarz ist, zu ändern?

 /

Files from hard drive do not open immediately?

 /

Portabler Einsatz von Don't Sleep unter Windows 10/11 und geschützte Ordner Problem!

 /

Reset local account in case of errors under Windows 11, 10, ...!

 /