NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » add » range

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip add range ? add range [from = ] od [to = ] do Přidá rozsah do statického fondu adresy IP, který používá server RAS. from - počáteční adresa IP v rozsahu ve tvaru 'x.x.x.x'. to - koncová adresa IP v rozsahu ve tvaru 'x.x.x.x'.

NETSH / RAS / IP / ADD / RANGE

netsh ras ip add range - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá jeden rozsah do fondu statických adres IP. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, add, range, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp diagnostics help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh diag ping iphost
Testování adresy IP nebo názvu hostitele pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show iftable
Zobrazuje skupiny hostitelů protokolu IGMP pro zadané rozhraní.
netsh interface ipv6 show siteprefixes
Zobrazí položky tabulky předpon sítě.
netsh routing ipx delete staticroute
Odstraní statickou trasu ze směrovací tabulky.
netsh ras ip add
Přidá položky do tabulky.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ip/add/range.htm

0.046

Filemanager Q-Dir on Windows 8.1 (explorer, test, verification)?

 /

Der Windows Favoriten Freund!

 /

Change Windows 10 Screen Saver, how to enable or disable?

 /

The Stop Watch stops the countdown at mouse click!

 /

Was ist eine Phobie?

 /

Windows protected your PC!?

 /

Windows-10 alle Apps Ordner (öffnen, finden, löschen)?

 /

Where is the Task Manager in Windows 8.1, 8 and 10!

 /