NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » add » range

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip add range ? add range [from = ] od [to = ] do Přidá rozsah do statického fondu adresy IP, který používá server RAS. from - počáteční adresa IP v rozsahu ve tvaru 'x.x.x.x'. to - koncová adresa IP v rozsahu ve tvaru 'x.x.x.x'.

NETSH / RAS / IP / ADD / RANGE

netsh ras ip add range - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá jeden rozsah do fondu statických adres IP. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, add, range, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp diagnostics help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh diag ping iphost
Testování adresy IP nebo názvu hostitele pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show iftable
Zobrazuje skupiny hostitelů protokolu IGMP pro zadané rozhraní.
netsh interface ipv6 show siteprefixes
Zobrazí položky tabulky předpon sítě.
netsh routing ipx delete staticroute
Odstraní statickou trasu ze směrovací tabulky.
netsh ras ip add
Přidá položky do tabulky.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ip/add/range.htm
0.077

Ich möchte das www.ebay.de konto knacken, gibt es hier einen hack?

 /

Windows 10 remove frequent folders from explorer (quick access)?

 /

Can I somehow disable the click navigation sound ?

 /

Kann man in Windows 8 / 10 Desktop -Symbole automatisch anordnen- deaktivieren?

 /

Wo ist der Unterschied zwischen Windows 7 (10/8.1) OEM und Retail Vollversion?

 /

How To Restore Windows-8.1 / 10 Files and Folders?

 /

How do I get rid of Don't Sleep (Windows, 10, 8.1, 7, ...)?

 /

Famous Desktop Calendar in To-Tray of the Windows Task-Bar!

 /