NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » add » range

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip add range ? add range [from = ] od [to = ] do Přidá rozsah do statického fondu adresy IP, který používá server RAS. from - počáteční adresa IP v rozsahu ve tvaru 'x.x.x.x'. to - koncová adresa IP v rozsahu ve tvaru 'x.x.x.x'.

NETSH / RAS / IP / ADD / RANGE

netsh ras ip add range - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá jeden rozsah do fondu statických adres IP. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, add, range, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp diagnostics help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh diag ping iphost
Testování adresy IP nebo názvu hostitele pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show iftable
Zobrazuje skupiny hostitelů protokolu IGMP pro zadané rozhraní.
netsh interface ipv6 show siteprefixes
Zobrazí položky tabulky předpon sítě.
netsh routing ipx delete staticroute
Odstraní statickou trasu ze směrovací tabulky.
netsh ras ip add
Přidá položky do tabulky.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá jeden rozsah do fondu statických adres IP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ip/add/range.htm
0.186
15744

Windows 10 ISO Installations DVD mit allen Updates, Download?

 /

Copy files excluding directory under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Create desktop shortcut in Windows 10 for a program (ad to Start)?

 /

Wie unter Windows 10 Explorer die Freigabe auf ein Verzeichnis für ein Programm erteilen?

 /

QuickTextPaste Video!

 /

If the thermal printer goes offline again and again under Windows 10?

 /

What is a mouse pointer?

 /

Enable Remote Desktop on Windows-10 Home, how to?

 /

Schnelles Einfügen von oft benötigten Texten unter Windows per Copy Paste!

 /

What is better x64, x32, x86 version of desktop ok on Windows?

 /

Can I select multiple non sequential Rows of Text in MS-Word?

 /

GetWindowText for Windows read out the window text on all OS!

 /