NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » add » range

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip add range ? add range [from = ] od [to = ] do Přidá rozsah do statického fondu adresy IP, který používá server RAS. from - počáteční adresa IP v rozsahu ve tvaru 'x.x.x.x'. to - koncová adresa IP v rozsahu ve tvaru 'x.x.x.x'.

NETSH / RAS / IP / ADD / RANGE

netsh ras ip add range - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá jeden rozsah do fondu statických adres IP. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, add, range, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp diagnostics help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh diag ping iphost
Testování adresy IP nebo názvu hostitele pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show iftable
Zobrazuje skupiny hostitelů protokolu IGMP pro zadané rozhraní.
netsh interface ipv6 show siteprefixes
Zobrazí položky tabulky předpon sítě.
netsh routing ipx delete staticroute
Odstraní statickou trasu ze směrovací tabulky.
netsh ras ip add
Přidá položky do tabulky.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ip/add/range.htm
0.061

Papierkorb Einstellungen unter Windows, (öffnen, anpassen)?

 /

Up Down Rename The next File or Folder!

 /

What is the sense of FindSameImagesOK, for what?

 /

E-Mail Nachricht als gelesen oder ungelesen markieren in Thunderbird?

 /

Restore system files and settings from a Windows-8/10 Restore Point!

 /

Die Aero Desktop Uhr, die richtig gut unter Windows 10 ausschaut!

 /

How to auto run a program at a certain time in Windows 8.1 / 10?

 /

T-Online Browser 7 Favoriten einblenden, aber wie?

 /