NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » add » range

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip add range ? add range [from = ] od [to = ] do Přidá rozsah do statického fondu adresy IP, který používá server RAS. from - počáteční adresa IP v rozsahu ve tvaru 'x.x.x.x'. to - koncová adresa IP v rozsahu ve tvaru 'x.x.x.x'.

NETSH / RAS / IP / ADD / RANGE

netsh ras ip add range - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá jeden rozsah do fondu statických adres IP. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, add, range, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp diagnostics help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh diag ping iphost
Testování adresy IP nebo názvu hostitele pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show iftable
Zobrazuje skupiny hostitelů protokolu IGMP pro zadané rozhraní.
netsh interface ipv6 show siteprefixes
Zobrazí položky tabulky předpon sítě.
netsh routing ipx delete staticroute
Odstraní statickou trasu ze směrovací tabulky.
netsh ras ip add
Přidá položky do tabulky.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ip/add/range.htm

0.062

Fehlermeldung kein Scanner angeschlossen Windows 10?

 /

Shortcut to Manage Wireless Networks on Windows-10!

 /

8 Lösungen, um den Task-Manager in Windows 8.1, 8  und 10 zu öffnen, bzw. starten!

 /

Remove Spotify from Windows-10 Autostart (enable, disable, uninstall)!

 /

Ich habe Probleme mit Aero in Windows 7, wie kann ich diese beheben lassen?

 /

Kann man die nicht komprimierbaren Dateien auch mit 7-Zip nicht komprimieren?!

 /

Disable auto start of the speech recognition in Windows 8.1 (turn off)?

 /

How to remove Device Performance Test Samsung-TV?

 /